Już wkrótce otwarcie nowego Centrum Medicover Klimczaka

0
1816

Centrum Medicover Wilanów zostało przeniesione do nowoczesnego budynku Royal Wilanów przy ulicy Klimczaka 1. Nowa przychodnia wkrótce zostanie otwarta. Nowe Centrum to placówka większa, nowocześniej wyposażona, o szerszym zakresie opieki i nowym modelu wizyty lekarskiej opartym na partnerstwie i zaufaniu między lekarzem a pacjentem.

Medicover jako pierwszy w Polsce wprowadza nowy model wizyty lekarskiej, sprzyjający efektywnej komunikacji lekarz – pacjent. Dobra komunikacja między pacjentem a lekarzem oparta na partnerstwie i zaufaniu jest podstawą skutecznego procesu diagnostyki i leczenia. W Centrum Medicover Klimczaka wszystkie gabinety lekarskie zostały wyposażone w okrągłe stoły, przy których siedzą obok siebie lekarz i pacjent. Takie rozwiązanie likwiduje dystans i ułatwia rozmowę.

Każdy gabinet wyposażony jest także w duży monitor, na którym pacjent na bieżąco widzi informacje wprowadzane do dokumentacji medycznej przez lekarza oraz te dotyczące przebiegu dotychczasowego leczenia, na przykład wyniki badań, co ułatwia ich omówienie. Ekran posłuży także do przedstawiania pacjentom materiałów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym i wspierających ich powrót do zdrowia.

Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie zaangażowania pacjentów i uświadomienie im konieczności przestrzegania zaleceń. Wpłynie także na poprawę kompletności i jakości dokumentacji medycznej.

„Wierzymy, że nowy model wizyty przełoży się na wyższą skuteczność leczenia, bezpieczeństwo pacjentów i satysfakcję z opieki medycznej” – zapowiada Medicover.

W Centrum Medicover – Klimczaka na powierzchni 1058 mkw będzie działać 28 nowocześnie wyposażonych gabinetów, w tym 17 gabinetów lekarskich, 4 gabinety pielęgniarskie oraz 6 gabinetów stomatologicznych. Placówka będzie miała wyodrębnioną część pediatryczną, punkt pobrań dla dorosłych i dzieci, 2 gabinety USG , w tym 3D/4D. Będzie oferowała endoskopowe badanie nosogardła i krtani.