Karetka Scanmed w systemie zabezpieczenia epidemiologicznego

0
472

Karetka Scanmed, stacjonująca w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej 5, od 13 marca 2020 roku została włączona do systemu zabezpieczenia epidemiologicznego województwa małopolskiego.

Karetka i ratownicy Scanmed zapewniają transport chorych lub podejrzanych o zakażenie koronawirusem do szpitali lub ze szpitali do domów, zgodnie z dyspozycją Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Czytaj także: Bierzemy odpowiedzialność za zdrowie pacjentów>>>

Przy ulicy Armii Krajowej 5 w Krakowie zlokalizowane jest Centrum Medyczne Scanmed. Placówka oferuje opiekę specjalistyczną dla dzieci i dla dorosłych, badania diagnostyczne, stomatologię.

Grupa Scanmed to sieć medyczna działająca w ponad 40 lokalizacjach na terenie całego kraju. W skład Grupy wchodzą dwa pełnoprofilowe szpitale – Szpital św. Rafała w Krakowie oraz Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni – należące do Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych (sieci szpitali). Ich ofertę uzupełniają specjalistyczne jednostki szpitalne oraz centra medyczne oferujące usługi w 23 miastach w Polsce.

Obecnie, podobnie jak inne placówki, Scanmed oferuje telefoniczne konsultacje lekarskie. Teleporady są dostępne zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.