Kartuzy: rehabilitacja w CM Kaszuby

0
367


Centrum Medyczne Kaszuby z Kartuz rozszerzyło zakres oferowanych usług o zabiegi w zakresie fizjoterapii. Świadczenia są komercyjne, ale placówka deklaruje, że będzie się starać o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nowy dział fizjoterapii mieści się w przychodni Centrum działającej przy ulicy Mściwoja II.

Dla pacjentów zadeklarowanych do poradni POZ  Centrum oferuje rabaty od 15 do 70 procent  na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Centrum Medyczne Kaszuby oferuje świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, leczenie stomatologiczne oraz profilaktykę. Działa tutaj poradnia medycyny pracy i pracownie diagnostyczne (RTG, endoskopia, USG, badania laboratoryjne).

Centrum oferuje świadczenia komercyjne, między innymi współpracuje z PZU Zdrowie, oraz finansowane w ramach NFZ. Kontrakt z Funduszem ma wartość ponad 8 mln zł i dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Przychodnie Centrum Kaszuby działają w Kartuzach przy ulicach: Mściwoja II i Dworcowej 2 oraz na osiedlu Wybickiego 3A. W Lęborku przy ulicy Żeromskiego działa filia, w Sianowie – punkt lekarski.

Placówki prowadzi NZOZ Kaszuby sp. z o.o., której zarząd tworzą: Maciej Kloczkowski, lekarz neurolog, i Joanna Wrzołek Hilbrycht, lekarz pediatra.