Katowice: certyfikat ISO dla szpitala Bonifratrów

0
471

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów z Katowic otrzymał certyfikat systemu  zarządzania jakością dla normy ISO 9001:2015 na kolejne 3 lata. W lipcu 2017 roku szpital poddał się auditowi recertyfikacyjnemu, który został przeprowadzony przez zespół akredytowanej jednostki certyfikacyjnej TUV NORD Polska Sp. z o.o.

Audyt potwierdził zgodność funkcjonującego w szpitalu od 2011 roku zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Certyfikat, który placówka otrzymała na kolejne trzy lata, dotyczy usług medycznych lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, podstawowej opieki zdrowotnej, usług sterylizacji, organizacji kształcenia i szkolenia kadr medycznych oraz diagnostyki medycznej w zakresie badań USG, radiologicznych i endoskopowych.

Certyfikat poświadcza profesjonalizm udzielanych świadczeń zdrowotnych, pozwalających w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom pacjentów.

Szpital w Katowicach od 2009 roku jest prowadzony przez Boni Fratres Catoviensis spółkę z o. o. , której jedynym właścicielem jest Zakon Bonifratrów.

W ramach placówki działają: izba przyjęć, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, a także poradnie specjalistyczne i dział diagnostyki obrazowej.

Kontrakt placówki z NFZ na rok 2017 ma wartość ponad 30 mln zł. Środki te są przeznaczone na leczenie szpitalne oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Ze środków Funduszu jest także finansowana podstawowa opieka zdrowotna.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie,  Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.