Katowice:  hospicjum perinatalne w szpitalu Bonifratrów

0
1083

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach od 1 lipca 2019 roku prowadzi hospicjum perinatalne, którego działalność finansowana jest w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szpital od wielu lat udziela świadczeń o charakterze perinatalnym i współpracuje ze Stowarzyszeniem „Śląskie Hospicjum Perinatalne”. Pomaga rodzicom, u których w trakcie ciąży, wykryto wadę letalną płodu, zapewnia opiekę specjalistów i odpowiednie warunki podczas porodu, tak aby rodzice mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w tym okresie.

Także od 1 lipca 2019 roku Ośrodek Rehabilitacji Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach realizuje finansowane w ramach NFZ świadczenia rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii domowej oraz lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.

Szpital Bonifratrów w Katowicach prowadzi oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, a także poradnie specjalistyczne i dział diagnostyki obrazowej. Szpital oferuje świadczenia finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Obecnie realizowana jest inwestycja związana z rozbudową Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w celu stworzenia gabinetów udzielających świadczeń ambulatoryjnych. Przebudowana zostanie poradnia nocnej i świątecznej pomocy, nowe pomieszczenia zyska natomiast poradnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie działające w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dobudowane zostanie nowe piętro oraz klatka schodowa. Powierzchnia budynku zwiększy się o około 700 mkw.

Czytaj także: Katowice: 5,5 mln zł na sprzęt dla Szpitala Bonifratrów>>>

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych będzie realizowana do końca 2019 roku.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.