Katowice: hospicjum stacjonarne w Szpitalu Bonifratrów

0
783

Od 1 grudnia 2019 Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.  oferuje świadczenia w zakresie hospicjum stacjonarnego na oddziale medycyny paliatywnej. Świadczenia są finansowane w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oddział medycyny paliatywnej mieści się w budynku szpitala przy ulicy Wita Stwosza 41.

Od 1 lipca 2019 roku szpital prowadzi hospicjum perinatalne, którego działalność również finansowana jest w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali Forum Szpitali>>>

Szpital Bonifratrów w Katowicach prowadzi oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, a także poradnie specjalistyczne i dział diagnostyki obrazowej.

Szpital oferuje zarówno świadczenia finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie oraz hospicjum i poradnię medycyny paliatywnej we Wrocławiu. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.