Katowice: Klinika Gyncentrum inicjatorem klastra leczenia niepłodności

0
908

Klinika Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum z Katowic jest inicjatorem powstania pierwszego w południowej Polsce klastra leczenia niepłodności. Klaster obejmuje obecnie 5 podmiotów, wśród których są także: Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska oraz Fundacja Gyncentrum.

Jest to pierwszy klaster na Śląsku, a drugi w Polsce, który zajmować będzie się wyłącznie tematyką leczenia niepłodności. Celem nowej regionalnej inicjatywy jest nawiązanie i ułatwienie współpracy pomiędzy podmiotami medycznymi i ważnymi ośrodkami naukowymi w regionie, które od lat prowadzą badania medyczne i biotechnologiczne, mogące mieć zastosowanie w leczeniu niepłodności. 

– Klaster powstał z myślą o rozwoju tej dziedziny medycyny w Polsce. Poprzez współpracę lekarzy i naukowców mamy szansę znaleźć nowe i innowacyjne rozwiązania w leczeniu niepłodności, poprawić jakość tego typu leczenia w kraju, a także ulepszyć już dostępne terapie i wprowadzić nowe technologie. Klaster w ramach porozumień prowadzić będzie także własne projekty naukowo-badawcze – mówi Paweł Czerwiński, prezes Kliniki Gyncentrum.

– Już na wstępie dysponujemy ogromnym kapitałem wiedzy i doświadczenia. Dzięki obecności trzech kluczowych na Śląsku uczelni, możemy prowadzić innowacyjne prace i badania na wielu płaszczyznach naukowych. Samo porozumienie otwarte jest także na kolejne podmioty, chcące w nim uczestniczyć – deklaruje Czerwiński.

Do Śląskiego Klastra Leczenia Niepłodności mogą przystąpić poradnie, szpitale, uczelnie, ośrodki badawcze i laboratoria, a także instytucje i firmy związane z rynkiem medycznym. 

– Inicjatywa otwarta jest na każdy podmiot działający zarówno na Śląsku, jak również w innym regionie Polski – podkreśla prezes Gyncentrum.

Ale nie tylko aspekt medyczny i naukowy ważny będzie dla nowego klastra. Pomysłodawcom zależy na zbudowaniu i rozwoju wzajemnych relacji pomiędzy środowiskiem naukowym i medycznym, a samorządami lokalnymi. 
– Klaster będzie nie tylko szukał rozwiązań naukowych, stanie się także ciałem doradczym, gromadzącym ekspertów z różnych dziedzin związanych z leczeniem niepłodności. Z jego wsparcia będzie mógł skorzystać zarówno każdy z członków porozumienia, jak również zewnętrzny podmiot samorządowy planujący na przykład finansowanie zabiegów in vitro – mówi Czerwiński.

Tego typu inicjatyw do tej pory brakowało w Polsce – podkreślają twórcy.
– Od lat w kraju działają już klastry medyczne zrzeszające podmioty o różnych specjalizacjach. My chcemy skupić się na jednym, ważnym zagadnieniu, jakim jest narastający problem niepłodności i swobodnego dostępu do nowoczesnego leczenia. Dlatego w swojej działalności obok prac naukowych, budowania relacji z samorządami, skupimy się także na pacjencie, edukując go w temacie leczenia niepłodności, przestawiając nowe możliwości leczenia – mówi Czerwiński.

Realizowane przez nowy podmiot projekty naukowe, ale także edukacyjne nadzorować będzie Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk medycznych i naukowych. Zasiadają w niej profesor dr hab. med. Krzysztof Kula, kierownikiem Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska, pracownik naukowy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz Śląskiej Akademii Medycznej, profesor dr hab. Piotr Świątek, kierownik Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt UŚ,  profesor dr hab. nauk med. Anita Olejek, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu, dr n. med. Dariusz Mercik, specjalista II stopnia w zakresie Położnictwa i Ginekologii oraz Endokrynologii oraz dr n. med. Katarzyna Olszak-Wąsik.

Strona klastra:  www.skln.pl

Kinika Gyncentrum to jeden z wiodących ośrodków diagnostyki i leczenia niepłodności w Polsce z ponad 20-letnim doświadczeniem międzynarodowym. Specjalizuje się w kompleksowym leczeniu niepłodności oraz diagnostyce prenatalnej. Placówka była realizatorem rządowego programu zdrowotnego „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”.

Klinika działa w Katowicach, Bielsku-Białej i w Częstochowie. Zapowiada otwarcie nowych ośrodków zlokalizowanych w Czechach: w Ostrawie oraz w Czeskim Cieszynie.