Katowice: oddział Szpitala Bonifratrów po remoncie

0
804

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oddano do użytku ostatni z remontowanych obszarów placówki, czyli oddział chorób wewnętrznych z pododdziałami diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii.

Od 2009 roku budynek szpitala przechodził stopniową metamorfozę dzięki kolejnym remontom poszczególnych pomieszczeń, infrastruktury, sal chorych gabinetów, sal operacyjnych, pracowni i dzięki całkowitej wymianie wyposażenia i aparatury medycznej.

W ciągu ostatnich 7 lat unowocześniono szpital między innymi przez wymianę okien oraz centralnego ogrzewania, kapitalne remonty i modernizacje wszystkich pięter gmachu.

Szpital w Katowicach od 2009 roku jest prowadzony przez Boni Fratres Catoviensis spółkę z o. o. , której jedynym właścicielem jest Zakon Bonifratrów.

W ramach placówki działają: izba przyjęć, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej, a także poradnie specjalistyczne.

Kontrakt placówki z NFZ na rok 2015 ma wartość ponad 39 mln zł. Środki te są przeznaczone na leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitacje leczniczą. Ze środków Funduszu jest także finansowana podstawowa opieka zdrowotna.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie,  Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.