Katowice: opieka koordynowana (KOC) w Szpitalu Bonifratrów

0
581

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach podpisał  umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w programie opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC). Opieka ta sprawowana jest w placówce od kwietnia 2018 roku.

KOC to nowatorska koncepcja sprawowania kompleksowej, ciągłej opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, rekomendowana przez gremia wybitnych specjalistów i Ministerstwo Zdrowia.  Na podstawie tych rekomendacji Narodowy Fundusz Zdrowia opracował nowy pakiet świadczeń, znacznie poszerzony w stosunku do tradycyjnego modelu opieki medycznej nad ciężarną, realizowanego dotąd w większości poradni i szpitali w Polsce.

Szpital w Katowicach od 2009 roku jest prowadzony przez Boni Fratres Catoviensis spółkę z o. o. , której jedynym właścicielem jest Zakon Bonifratrów.

W ramach placówki działają: izba przyjęć, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, a także poradnie specjalistyczne i dział diagnostyki obrazowej. Szpital oferuje świadczenia finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.