Katowice: Szpital Bonifratrów po raz drugi z akredytacją CMJ

0
528

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach drugi raz z rzędu, po długim i wymagającym oraz  niezwykle wnikliwym procesie kontrolnym, uzyskał certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Akredytacja wydawana przez ministra zdrowia jest najbardziej prestiżowym certyfikatem o jaki mogą ubiegać się placówki medyczne  w Polsce.

Akredytacja CMJ  jest uznawana w całym kraju za najszerzej sprawdzoną i najskuteczniejszą wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej. Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest możliwość dokonania przez szpital samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania, jakimi są standardy akredytacyjne.

Szpital Bonifratrów w Katowicach pierwszą akredytację uzyskał w roku 2014. Obecna będzie ważna przez najbliższe trzy lata.

Obecnie certyfikat CMJ posiada 7 szpitali w Katowicach, 30 w województwie śląskim oraz 210 w całej Polsce.

Na początku 2018 roku szósty z kolei certyfikat CMJ otrzymał Szpital Bonifratrów z Krakowa. Placówka posiada akredytację od 1999 roku.

Szpital w Katowicach od 2009 roku jest prowadzony przez Boni Fratres Catoviensis spółkę z o. o. , której jedynym właścicielem jest Zakon Bonifratrów.

W ramach placówki działają: izba przyjęć, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej oraz diabetologii, a także poradnie specjalistyczne i dział diagnostyki obrazowej. Szpital oferuje świadczenia finansowane przez NFZ oraz komercyjne.

Placówka jest jednym z 4 bonifraterskich szpitali działających w Polsce. Pozostałe zlokalizowane są w Krakowie, Łodzi oraz w Piaskach-Marysinie. Zakon prowadzi też Zespół Poradni i Lecznictwa w Warszawie. W całej Europie Zakon Bonifratrów prowadzi kilkadziesiąt placówek medycznych.