KIE: współpraca z firmami ubezpieczeniowymi

0
749


Spółka KIE sp. z o. o. podpisała umowę o współpracy z ICR Sp. z o.o. z Poznania oraz z PZU Pomoc S.A. Współpraca dotyczy wykonywania badań diagnostycznych w placówkach prowadzonych pod marką Tomma.

Współpraca zawarta w październiku 2014 roku z ICR dotyczy wykonywania badań rezonansem magnetycznym.  Klienci ICR Sp. z o.o. posiadający właściwe skierowanie mogą wykonywać badania w pracowniach MR Tomma w całym kraju.

ICR jest spółką, która obsługuje klientów towarzystw ubezpieczeniowych. Specjalizuje się w organizowaniu komisji orzecznictwa, badań medycznych niezbędnych w codziennych działaniach towarzystw ubezpieczeniowych przy likwidowaniu szkód osobowych, zawieraniu polis oraz obsłudze produktów zdrowotnych.

Natomiast we wrześniu 2014 KIE podpisała umowę o współpracy z PZU Pomoc SA  w zakresie badań diagnostycznych takich jak rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, USG, RTG oraz mammografia.

Spółka KIE działa na rynku diagnostycznego sprzętu medycznego od 22 lat. Spółka prowadzi 12 własnych ośrodków tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego pod marką Tomma i obsługuje blisko 40 innych zapewniając im rozwiązania sprzętowe oraz serwis i teleradiologię. KIE poza prowadzonymi ośrodkami diagnostycznymi jest producentem nowoczesnego oprogramowania i narzędzi do analizy, dystrybucji i archiwizacji cyfrowych obrazów medycznych.

Na początku 2014 roku właścicielem 85 procent udziałów spółki KIE został Fundusz Tar Heel Capital II FIZAN (THC II).