Kielce: nowa placówka NZOZ-ów Synapsa i Syntonia

0
904

1 września 2012 w Kielcach przy ulicy Podgórskiej 20 rozpoczęła działalność nowa placówka, w której swoje usługi oferują dwa NZOZ-y: Synapsa i Syntonia. Oba podmioty zainwestowały w budynek, które powierzchnia wynosi tysiąc metrów kwadratowych.

Placówka świadczy usługi w zakresie neurologii i psychiatrii, dla dorosłych i dzieci, w tym dla dzieci z autyzmem. Można tutaj wykonać badania EEG i EMG oraz skorzystać z zabiegów medycyny chińskiej. Na parterze budynku mieszczą się poradnie, na pierwszym piętrze oddział dzienny i sala rehabilitacyjno-gimnastyczna. Część usług jest finansowana z NFZ, część jest komercyjna.

Dotychczas NZOZ-y Synapsa i Syntonia funkcjonowały przy ulicy Niskiej w Kielcach. Placówka ta w dalszym ciągu działa, obecnie koncentruje się na prowadzeniu badań klinicznych.

NZOZ Synapsa działa od 1993 roku. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2012 rok wynosi 191 646,58  zł i obejmuje świadczenia w zakresie neurologii oraz ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego, zwłaszcza chorób zwyrodnieniowych (choroba Parkinsona,  Alzhaimera), stwardnienia rozsianego, padaczki, bólów głowy i kręgosłupa. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz z Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Chorobę Parkinsona.

NZOZ Syntonia funkcjonuje od roku 1999. Kontrakt NZOZ-u z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2012 ma wartość 363 712 zł i finansuje opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień (świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży, świadczenia dla osób z autyzmem lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju). NZOZ prowadzi też psychoterapię indywidualną, grupową, terapię rodzin oraz małżeństw.