Klaster Lubelska Medycyna współpracuje ze ScanBalt

0
653

Klaster Lubelska Medycyna zawarł umowę ze ScanBalt® fmba. Projekt promuje współpracę międzysektorową i transnarodową na rzecz innowacji w dziedzinie zdrowia i nauk przyrodniczych.

Scan Balt Health Region to inicjatywa UE dla regionu Morza Bałtyckiego. W ramach tego projektu inicjowane są innowacyjne pomysły między firmami, regionami, klastrami i źródłami finansowania, odbywa się promowanie projektów, a także ułatwianie kontaktów między pracownikami służby zdrowia, firmami, inwestorami i decydentam.

Współpraca Klastra Lubelska Medycyna ze ScanBalt fmba będzie obejmowała między innymi wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących działań służących wsparciu rozwoju przedsiębiorczości oraz  wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie badań naukowych, innowacji i ich komercjalizacji.

W celu ułatwienia konsultacji, wymiany wiedzy, wzajemnego uczenia się i wspólnych przygotowań projektu, Klaster Lubelska Medycyna otrzymał roczne, bezpłatne członkostwo w sieci ScanBalt.

Klaster Lubelska Medycyna jest platformą współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Czytaj: Prywatne placówki w Klasterze Turystyki Zdrowotnej>>>

Inicjatywę powołania klastra Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych podjęły Miasto Lublin i Uniwersytet Medyczny w Lublinie w styczniu 2014 roku.

Członkami Klastra jest kilkadziesiąt podmiotów, oprócz publicznych szpitali i uczelni oraz instytucji samorządowych są to także prywatne placówki medyczne, wśród nich między innymi – CenterMed, Centrum Medyczne Sanitas, Gastromed, Żagiel Med, Med-Laser, Centrum Medyczne Medicos, Zespół Poradni Specjalistycznych Reumed, NowoMedica, NZOZ Lardent, Przychodnie Specjalistyczne Plus-Medic, ZOZ Medical, Ado-Med Kliniki oraz wiele innych.