Klinika Krakowska Przychodnią Roku 2013

0
920

Klinika Krakowska została laureatem konkursu „Zdrowie, Medycyna, Farmacja Roku 2013” i otrzymała tytuł Przychodni Roku. Placówki były oceniane z uwzględnieniem takich aspektów działalności jak kompleksowość usług, doświadczenie i aktywność naukowa kadry lekarskiej, innowacyjność, skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych metod, prestiż oraz dynamika rozwoju, wyposażenie, adekwatność oferty do potrzeb i oczekiwań pacjentów.

Konkurs organizowało Centralne Biuro Weryfikacji Krajowej. Do udziału konkursie placówki zgłaszały się samodzielnie, przedkładając wymaganą dokumentację, zgodną z regulaminem, drogą rekomendacji partnera branżowego lub nominacji, przyznanej przez organizatora konkursu.

W tegorocznej edycji wyłoniono dwudziestu pięciu laureatów w kategoriach: Centrum Medyczne Roku 2013, Przychodnia Roku 2013, Gabinet Medycyny Estetycznej Roku 2013, Medycyna Estetyczna Roku 2013, Placówka Stomatologiczna Roku 2013, Sprzęt Medyczny Roku 2013, Firma Farmaceutyczna Roku 2013, Firma Kosmetyczna Roku 2013, Kosmetyk Roku 2013, Gabinet Rehabilitacji Roku 2013 oraz Sprzęt Rehabilitacyjny Roku 2013. Przyznawano dwa rodzaje certyfikatów: srebrny – instytucjom nagradzanym drugi rok z rzędu oraz miedziany – placówkom, które znalazły się w gronie laureatów po raz pierwszy. Klinika Krakowska otrzymała certyfikat miedziany.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.certyfikacjakrajowa.org.pl

Klinika Krakowska prowadzi trzy placówki – główną przy ulicy Mehoffera oraz filie przy ulicy Zachodniej i na osiedlu Urocze 7. Oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne, diagnostykę oraz zabiegi chirurgiczne, laryngologiczne, ginekologiczne, okulistyczne, dermatologiczne i w zakresie medycyny estetycznej. W ofercie placówki jest także endoskopia (gastroskopia i kolonoskopia). Działają tutaj poradnie: medycyny pracy, medycyny sportu i medycyny podróży. Można wykonać badania laboratoryjne oraz badania USG. Filia przy ulicy Zachodnie prowadzi m.in. poradnię chorób zakaźnych, diabetologiczną oraz zdrowia psychicznego dla dorosłych i zdrowia psychicznego dla dzieci. Na osiedlu Urocze oferowane są usługi w zakresie rehabilitacji.

Klinika oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt zawarty z NFZ na rok 2013 ma wartość 1 558 338.44 zł. Środki te finansują usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz rehabilitacji leczniczej.