Klinika Okulus: porozumienie z Uniwersytetem Śląskim

0
769


Klinika Okulus z Bielska Białej podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Dla pacjentów oznacza to nowe możliwości diagnostyki i leczenia, a dla studentów katowickiej uczelni nabycie cennego dla przyszłej pracy zawodowej doświadczenia.

Porozumienie podpisali 30 czerwca 2014 prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego profesor zw. dr hab. Stanisław Kucharski oraz dr n.med. Iwona Filipecka, prezes zarządu i kierownik medyczny Kliniki Okulus.
– Uniwersytet jest uczelnią ukierunkowaną na rozwój kontaktów z przedstawicielami gospodarki i każda taka inicjatywa jest dla nas niezwykle cenna – mówi profesor zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Pierwszy obszar współpracy będzie dotyczył realizacji wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych z dziedziny szeroko rozumianej okulistyki.
– To porozumienie stwarza szanse dla obu stron, ale przede wszystkim dla pacjentów. Na początek chcemy zaangażować naszego nowego partnera do współpracy w obszarze badań profilaktycznych w ramach kampanii społecznych, jakie prowadzi klinika, oraz w obszarze poszerzonej diagnostyki tomografii ocznej OCT – mówi  dr n.med. Iwona Filipecka

Specjalizująca się w chirurgii oka klinika w ciągu trzech lat planuje przebadać siatkówkę oczu 10 tysięcy pacjentów ze Śląska i zachodniej Małopolski. Pomogą jej w tym doświadczeni w zakresie programowania i współpracy z lekarzami pracownicy Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego.
– Współpraca z pewnością przyczyni się do wykorzystania naszego potencjału w praktyce i do rozwoju dydaktyki w obszarze informatyki i okulistyki. Liczymy na wspólną realizację interesujących projektów z tych obszarów – mówi prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego.

W strukturach instytutu powstał już nawet specjalny zespół do współpracy z lekarzami, którym będzie kierował doświadczony w tym zakresie dr inż. Robert Koprowski z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych.
– Na naszej współpracy – poza pacjentami, ośrodkiem i uczelnią – zyska także śląska okulistyka. Planujemy wspólne badania naukowe i projekty w obszarze rozszerzenia możliwości diagnostycznych z wykorzystaniem telemedycyny – mówi Krzysztof Macha, dyrektor Kliniki Okulus i wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Innym obszarem współdziałania obok działalności naukowo-badawczej będzie dydaktyka. W październiku 2014 ma się odbyć pierwszy wykład dr Iwony Filipeckiej – członka Amerykańskiej Akademii Okulistyki oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej, która zaprezentuje najnowsze trendy w światowej okulistyce. W ramach nawiązanej współpracy partnerzy będą także wspólnie występować o środki unijne na wdrażanie innowacyjnych technik i procedur medycznych.

Klinka Okulus działa od 2002 roku. Oferuje pełną diagnostykę oraz leczenie laserowe i chirurgiczne chorób oczu. Leczy około 17 tysięcy chorych rocznie, którzy mogą zasięgnąć konsultacji w ramach poradni okulistycznej, poddać się diagnostyce w poradni angiografii fluoresceinowej, pracowni laseroterapii i tomografii ocznej oraz zabiegowi na oddziale okulistycznym. Okulus oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2014 ma wartość ponad 1,7 mln zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne a także świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.