Klinika Okulus realizatorem kampanii „Szkoła Zdrowego Widzenia”

0
951

Klinika Okulus z Bielska Białej była realizatorem kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, w ramach której wykonywane zostały badania przesiewowe wzroku u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych. Równocześnie prowadzona jest edukacja w zakresie zasad prawidłowego widzenia i zapobiegania krótkowzroczności.

Przebadano 1181 dzieci klas pierwszych z 42 szkół podstawowych województwa śląskiego. U 328 (27,77%) badanych dzieci wystąpiły różnego rodzaju nieskorygowane zaburzenia narządu wzroku. Dzieci te miały wcześniej przeprowadzone badanie bilansowe 6 – 7 latków, które zawiera badanie ostrości wzroku i badanie w kierunku wykrywania zeza.

– Obawiam się, że podobnie może być w całej Polsce. Musimy poważnie zastanowić się nad kondycją wzroku naszych dzieci – podkreśla pomysłodawczyni kampanii dr n. med. Iwona Filipecka , z bielskiej Kliniki Okulus, specjalista chorób oczu, członek Amerykańskiej Akademii Okulistycznej.

Najczęściej wykrywanym zaburzeniem była nieprawidłowa ostrość wzroku. Oznacza to, że 177 dzieci (15 proc.) nie widziało dobrze na dalekie lub bliskie odległości. U 94 dzieci (8 proc.) zdiagnozowano brak równowagi mięśniowej, który powoduje zeza zbieżnego lub rozbieżnego. Bardzo niepokojący wydaje się fakt, że 101 (ponad 8 proc.) pierwszoklasistów cierpi z powodu niewydolności mechanizmów konwergencji. Wśród przebadanych pierwszoklasistów 23 dzieci (prawie 2 proc.) nie rozpoznawało prawidłowo barw. Obecnie dopiero u dzieci 10-letnich sprawdza się prawidłowe widzenie barw podczas badań bilansowych.

Podczas badań Szkoły Zdrowego Widzenia ,,wyłapano” także 24 dzieci (2 proc.) z zaburzeniami ruchomości gałek ocznych i 21 (1,8 proc.), u których wykryto brak prawidłowego widzenia przestrzennego. Brak zdolności do trójwymiarowego postrzegania może zamknąć drogę do wielu popularnych zawodów i sportów.

W większości przypadków były to zaburzenia małego lub średniego stopnia. Potwierdza to wnioski z innych badań przeprowadzanych w polskich szkołach, gdzie stwierdzono, że w zwykłych badaniach bilansowych wykrywane są duże zaburzenia widzenia, a średniego i małego stopnia pozostają niezauważone.

Badania w całości finansowane były ze środków Kliniki Okulus, która od 10 lat prowadzi w Bielsku Białej działalność w zakresie mikrochirurgii oka oraz szerokiej diagnostyki i leczenia chorób oczu.