Kliniki InviMed wprowadzają elektroniczny system identyfikacji etapów procedur embriologicznych

0
893

Kliniki leczenia niepłodności InviMed  są  w trakcie wprowadzania najbardziej zaawansowanego elektronicznego systemu identyfikacji i śledzenia wszystkich etapów procedur embriologicznych, w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów. System ten oparty jest na zaleceniach Unii Europejskiej, regulujących funkcjonowanie laboratoriów embriologicznych klinik wspomaganego rozrodu (European tissue guideline -2004/23/EC).

Już obecnie Kliniki InviMed stosują identyfikację materiału biologicznego, użytego w procedurach wspomaganego rozrodu, która zapobiega możliwości wystąpienia błędów na krytycznych etapach procedur in vitro. Działają także w oparciu o standardy i zalecenia Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR), American Society for Reproductive Medicine (ASRM) oraz zasady określone przez Ministerstwo Zdrowia.

Wszystkie procedury medyczne przeprowadzane są z zachowaniem najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Identyfikacja pacjentów i pobranego od nich materiału biologicznego do wszystkich zabiegów, między innymi in vitro i inseminacji odbywa się według bardzo rygorystycznych norm. Standardy są potwierdzane audytami zewnętrznymi oraz regularnie aktualizowane.

Dbałość o jakość usług, respektowanie wymogów i norm oraz konieczne certyfikaty bezpieczeństwa połączone z najnowszym sprzętem medycznym, pozwalają na wykonywanie najbardziej zaawansowanych procedur. Dane pacjentów są potwierdzane na każdym etapie leczenia. Identyfikacja zarówno pacjentów, jak i ich materiału biologicznego odbywa się kilkukrotnie i jest weryfikowana na każdym etapie leczenia. Wszystkie potrzebne dane identyfikacyjne są sprawdzane i oznaczane zawsze przez dwóch specjalistów. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo i wysoki standard wykonywanych zabiegów.

Na przykład procedura identyfikacji komórek jajowych oraz zarodków przed witryfikacją obejmuje między innymi zasadę, że nie witryfikuje się jednocześnie materiału pochodzącego od dwóch różnych pacjentek, oocyty/zarodki przeznaczone do witryfikacji sprawdza się w systemie „double checking” i wykonuje to dwóch embriologów. Podobne procedury są stosowane przed transferem.

InviMed to największa w Polsce sieć klinik leczenia niepłodności, posiadająca placówki w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdyni, Katowicach, Bydgoszczy i Lublinie. InviMed – Europejskie Centrum Macierzyństwa w Warszawie jest pierwszą placówką InviMed, która powstała w 2002 roku. W klinice stosowane są procedury inseminacji domacicznej, in vitro, IVF/ICSI, IFV/IMSI-6600. Jest możliwość przeprowadzenia kompleksowych badań diagnostycznych. Dzięki temu InviMed ma jeden z najwyższych odsetków ciąż, osiągany przez kobiety w różnym wieku. Zespół InviMed specjalizuje się w leczeniu niepłodności męskiej i osiąga bardzo dobre wyniki, między innymi w klinice można wykonać testy SCD, MSOME-6600 i zabieg IMSI-6600.

W ciągu 14-tu lat działalności pacjenci InviMed zostali rodzicami w sumie 7 tysiąca dzieci. Invimed od 2012 roku należy do Grupy Medicover.