Kliniki Neuroradiochirurgii realizują projekt e-zdrowia

0
1072

Spółka Kliniki Neuroradiochirurgii sp. z o.o. wdroży e-usługi w swoich placówkach – w Centrum Gamma Knife w Warszawie oraz w Radomskim Centrum Onkologii. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,4 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie ponad 1,7 mln zł.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie systemu teleinformatycznego, który będzie oferował sześć usług medycznych i ułatwi kontakt pacjentów z placówkami. Zinformatyzowane zostaną obszary rejestracji, wstępnego wywiadu medycznego, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz współpracy z partnerami i kontrahentami.

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2016 roku. Jest to kompleksowy szpital , w którym diagnozowane i leczone są między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowego, prostaty, narządów rodnych oraz płuc. Chorzy mają możliwość leczenia  skojarzonego metodami radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. W strukturze radomskiego szpitala znajduje się również Centrum Gamma Knife z siedzibą  w Warszawie, gdzie przeprowadzane jest małoinwazyjne leczenie wielu chorób nowotworowych i nienowotworowych mózgu.

Świadczenia oferowane przez placówkę są zarówno komercyjne jak i finansowane w ramach kontraktu z NFZ.