Kolegium Lekarzy Rodzinnych w sprawie zmian w POZ

Autor:
4 października 2013

W związku z opublikowanymi projektami aktów prawnych dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w POZ i Zarządzenie Prezesa NFZ dotyczące realizacji umów w POZ) Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zwraca uwagę na problemy związane z tymi projektami.

Pierwszym z nich jest ograniczenie finansowania w związku z zaprzestaniem uwzględniania pacjentów wykazanych przez system komputerowy eWUŚ jako nie objętych ubezpieczeniem. Według Kolegium system ten zawiera zbyt dużo błędów aby mógł być podstawą finansowania kapitacyjnego. Wykreślenie deklaracji pacjentów niepotwierdzonych w systemie zaburzy stabilność finansową POZ. Stawka kapitacyjna, którą otrzymuje podmiot leczniczy na pacjenta nie korzystającego w danej chwili z opieki, jest przeznaczana na pokrycie kosztów innych pacjentów.

Drugim problemem jest angażowanie lekarzy w procedury administracyjne związane z realizacją badania profilaktycznego oraz narzucanie terminów wykonywania niektórych badań kontrolnych w leczeniu cukrzycy i chorób układu krążenia. Kuriozalnym rozwiązaniem, według autorów stanowiska, jest wprowadzenie karty badania profilaktycznego, z trudem mieszczącej się na trzech stronach. Wymaga ona między innymi wpisania szczegółowych danych dotyczących dalszych krewnych, a  swoją obszernością (ponad 100 informacji) oraz szczegółowością przekracza wszelki rozsądek. Nawet przy założeniu, że część danych będzie przepisana z istniejącej dokumentacji (np. rok urodzenia członków rodziny), jej wypełnienie zajmie lekarzowi ponad godzinę. Według lekarzy rodzinnych nie są znane żadne badania naukowe potwierdzające jakąkolwiek korzyść zdrowotną związaną z takim biurokratycznym działaniem.

Zmniejszenie środków finansowych przekazywanych podmiotom leczniczym spowoduje zapewne chęć przynajmniej częściowego ich uzupełnienia poprzez wypełnianie kart badania profilaktycznego. W sposób bezpośredni ograniczy to czas, który lekarz może przeznaczać na opiekę nad pacjentami. Spowoduje także pogorszenie dostępności do świadczeń w POZ.

Autorzy stanowiska zwracają uwagę, że przedstawione przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ rozwiązania nie zawierają żadnych zmian, które poprawiłyby dostępność, jakość i efektywność systemu ochrony zdrowia w Polsce. Nie zaproponowano rozszerzenia możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w POZ. Kwalifikacje i umiejętności lekarzy rodzinnych nadal nie będą wykorzystywane, a pacjenci w sytuacjach niewymagających porady specjalisty wąskiej dziedziny, będą kierowani do niewydolnej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zaproponowane zmiany nie przynoszą żadnej korzyści pacjentom, a lekarza zmuszają do większej biurokratycznej pracy, rozbudowanej sprawozdawczości oraz „pilnowania” terminów badań wymaganych przez NFZ, a nie uzasadnionych medyczną sytuacją pacjenta.

Po raz kolejny projektowane zmiany w POZ bazują na błędnych oraz niepełnych danych, są pokłosiem demagogicznych dyskusji i próbą realizacji populistycznych haseł. Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie uwzględniają opinii i propozycji środowiska lekarzy rodzinnych – oświadcza Kolegium. Według przedstawionego stanowiska skutki takich działań to pogorszenie sytuacji pacjentów w Polsce, jeszcze dłuższe kolejki do poradni specjalistycznych, a  w  przyszłości także do POZ. Takie złe uwarunkowania prawne i organizacyjne systemu opieki zdrowotnej w Polsce powodują zbyt małe zainteresowanie medycyną rodzinną i brak dopływu młodej kadry lekarskiej do tej specjalności. Średnia wieku pracujących lekarzy jest coraz wyższa, a w terenach wiejskich obserwowany jest już dramatyczny brak lekarzy.

KLRwP popiera działania wszystkich organizacji lekarzy rodzinnych zmierzające do odrzucenia proponowanych zmian oraz popiera postulat  niepodpisywania umów z NFZ na rok 2014. Proponowane warunki realizacji umów zagrażają zdrowiu i życiu pacjentów. Kolegium deklaruje też pomoc we wprowadzeniu optymalnych rozwiązań dotyczących POZ.

 


W związku z opublikowanymi projektami aktów prawnych dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w POZ i Zarządzenie Prezesa NFZ dotyczące realizacji umów w POZ) Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zwraca uwagę na problemy związane z tymi projektami.

Pierwszym z nich jest ograniczenie finansowania w związku z zaprzestaniem uwzględniania pacjentów wykazanych przez system komputerowy eWUŚ jako nie objętych ubezpieczeniem. Według Kolegium system ten zawiera zbyt dużo błędów aby mógł być podstawą finansowania kapitacyjnego. Wykreślenie deklaracji pacjentów niepotwierdzonych w systemie zaburzy stabilność finansową POZ. Stawka kapitacyjna, którą otrzymuje podmiot leczniczy na pacjenta nie korzystającego w danej chwili z opieki, jest przeznaczana na pokrycie kosztów innych pacjentów.

Drugim problemem jest angażowanie lekarzy w procedury administracyjne związane z realizacją badania profilaktycznego oraz narzucanie terminów wykonywania niektórych badań kontrolnych w leczeniu cukrzycy i chorób układu krążenia. Kuriozalnym rozwiązaniem, według autorów stanowiska, jest wprowadzenie karty badania profilaktycznego, z trudem mieszczącej się na trzech stronach. Wymaga ona między innymi wpisania szczegółowych danych dotyczących dalszych krewnych, a  swoją obszernością (ponad 100 informacji) oraz szczegółowością przekracza wszelki rozsądek. Nawet przy założeniu, że część danych będzie przepisana z istniejącej dokumentacji (np. rok urodzenia członków rodziny), jej wypełnienie zajmie lekarzowi ponad godzinę. Według lekarzy rodzinnych nie są znane żadne badania naukowe potwierdzające jakąkolwiek korzyść zdrowotną związaną z takim biurokratycznym działaniem.

Zmniejszenie środków finansowych przekazywanych podmiotom leczniczym spowoduje zapewne chęć przynajmniej częściowego ich uzupełnienia poprzez wypełnianie kart badania profilaktycznego. W sposób bezpośredni ograniczy to czas, który lekarz może przeznaczać na opiekę nad pacjentami. Spowoduje także pogorszenie dostępności do świadczeń w POZ.

Autorzy stanowiska zwracają uwagę, że przedstawione przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ rozwiązania nie zawierają żadnych zmian, które poprawiłyby dostępność, jakość i efektywność systemu ochrony zdrowia w Polsce. Nie zaproponowano rozszerzenia możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w POZ. Kwalifikacje i umiejętności lekarzy rodzinnych nadal nie będą wykorzystywane, a pacjenci w sytuacjach niewymagających porady specjalisty wąskiej dziedziny, będą kierowani do niewydolnej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zaproponowane zmiany nie przynoszą żadnej korzyści pacjentom, a lekarza zmuszają do większej biurokratycznej pracy, rozbudowanej sprawozdawczości oraz „pilnowania” terminów badań wymaganych przez NFZ, a nie uzasadnionych medyczną sytuacją pacjenta.

Po raz kolejny projektowane zmiany w POZ bazują na błędnych oraz niepełnych danych, są pokłosiem demagogicznych dyskusji i próbą realizacji populistycznych haseł. Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie uwzględniają opinii i propozycji środowiska lekarzy rodzinnych – oświadcza Kolegium. Według przedstawionego stanowiska skutki takich działań to pogorszenie sytuacji pacjentów w Polsce, jeszcze dłuższe kolejki do poradni specjalistycznych, a  w  przyszłości także do POZ. Takie złe uwarunkowania prawne i organizacyjne systemu opieki zdrowotnej w Polsce powodują zbyt małe zainteresowanie medycyną rodzinną i brak dopływu młodej kadry lekarskiej do tej specjalności. Średnia wieku pracujących lekarzy jest coraz wyższa, a w terenach wiejskich obserwowany jest już dramatyczny brak lekarzy.

KLRwP popiera działania wszystkich organizacji lekarzy rodzinnych zmierzające do odrzucenia proponowanych zmian oraz popiera postulat  niepodpisywania umów z NFZ na rok 2014. Proponowane warunki realizacji umów zagrażają zdrowiu i życiu pacjentów. Kolegium deklaruje też pomoc we wprowadzeniu optymalnych rozwiązań dotyczących POZ.

 

Inne artykuły

Synevo obsługuje pacjentów Grupy Neomedic

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.05.2022

Synevo Polska rozpoczęło obsługę pacjentów Grupy Neomedic w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Grupa Neomedic od 2019 roku jest częścią grupy Medicover.

Grupa Neomedic prowadzi sieć placówek medycznych na południu Polski. Posiada dwa szpitale w Krakowie: położniczo-ginekologiczny Ujastek (z czterema centrami medycznymi, zlokalizowanymi w różnych częściach Krakowa) oraz szpital chirurgii jednego dnia Topmed.

W Nowym Sączu Neomedic prowadzi szpital położniczo-ginekologiczny Medikor wraz z przychodnią.

W 2021 roku w szpitalach Grupy Neomedic urodziło się 7 522 dzieci.

Laboratoria i punkty pobrań Synevo działają w 14-tu województwach, zlokalizowane są między innymi w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze, Krakowie, Poznaniu, Włocławku, Bydgoszczy, Toruniu, Sosnowcu czy Gorzowie Wielkopolskim.

Synevo jest częścią Grupy Medicover.

Synevo przejęło Dialab, dostawcę usług diagnostycznych we Wrocławiu

Przeczytaj teraz

Nowy punkt pobrań sieci Synlab

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 15.05.2022

Sieć placówek diagnostyki laboratoryjnej Synlab otworzyła nowy punkt pobrań, który działa w warszawskiej dzielnicy Żoliborz, przy ulicy Krasińskiego 58. W tej dzielnicy działa także punkt pobrań Synlab przy ulicy Rydygiera.

Synlab Polska to laboratorium medyczne i sieć 14 punktów pobrań, działających w województwie mazowieckim. Oprócz Warszawy punkty pobrań sieci działają także w Sochaczewie, w Konstancinie-Jeziornej oraz w Józefowie pod Warszawą.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Oferta sieci, która ma za sobą wsparcie Grupy Synlab, działającej w 40 krajach, obejmuje  5 000 parametrów laboratoryjnych, w tym zaawansowane testy genetyczne o szerokim spektrum badawczym.

Flagowym produktem Synlab jest myBIOME, test badający mikrobiotę jelitową  i oferujący spersonalizowany wynik online. Sprawdza on wiele parametrów (w tym siarkowodór), pomaga pacjentom z dolegliwościami jelit, u których nie wykryto ani dysbiozy ani SIBO.

Przeczytaj teraz

Szpital Medikor z certyfikatem CMJ

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.05.2022

Szpital Położniczo-Ginekologiczny Medikor z Nowego Sącza, po raz kolejny otrzymał certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawany przez ministra zdrowia.

Szpital po raz pierwszy otrzymał certyfikat akredytacyjny w roku 2017. Jest on dowodem działania w oparciu o najwyższe standardy jakości.

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Rzemieślniczej 5. Działa od grudnia 2014 roku. Prowadzi oddział położniczo-ginekologiczny oraz neonatologiczny.

Medicover wdraża samodzielne usługi świadczone przez pielęgniarki i położne

Szpital Medikor  należy do Grupy Neomedic, która prowadzi także szpital ginekologiczno-położniczy Ujastek z Krakowa oraz szpital wielospecjalistycznych zabiegów krótkoterminowych Topmed z Krakowa.

Udziały w Grupie Neomedic na początku 2019 roku zostały kupione od funduszu kapitałowego Innova Capital przez Medicover.

Przeczytaj teraz

Rehasport na XX Kongresie ESSKA w Paryżu

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.05.2022

Dziewięcioro ortopedów i fizjoterapeutów z kliniki Rehasport uczestniczyło w XX Kongresie European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy (ESSKA), który odbył się pod koniec kwietnia 2022 roku, w Paryżu.

European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy to największa w Europie, a zarazem jedna z największych na świecie organizacji zrzeszających ortopedów zajmujących się głównie traumatologią sportową, ale też chirurgią kolana, czy zabiegami artroskopowymi.

Od prawie 40 lat jej członkowie spotykają się na kongresach, ESSKA posiada kilka tysięcy członków, w tym wielu z Polski. Polskie Towarzystwo Artroskopow, jest afiliowane przy ESSKA, jego prezesem jest dr hab. n. med. Tomasz Piontek z Rehasport w Poznaniu,  a Maciej Pawlak z Rehasport w Gdańsku – wiceprezesem.

-W Paryżu było nas teraz około 160, wszyscy zajmujemy się problemami ortopedycznymi. W tym roku spotkanie odbyło się pod hasłem „Nauka otwiera umysł” -mówi dr hab. n. med. Tomasz Piontek.

Przedstawiciele Rehasport przedstawili podczas konferencji  kilka prezentacji.

– Wystawiliśmy kilka prac, jako prezes PTArtro prezentowałem zagadnienia związane z anatomią więzadła ACL, zaś dr n. med. Kinga Ciemniewska-Gorzela przedstawiała naszą ważną pracę związaną z łąkotką. Chodziło o aspekt ekonomiczny, czy warto zachować łąkotkę, czy lepiej ją usunąć. 10-letnie badania, prowadzone w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Polsce pokazały, że w każdym z tych krajów lepiej walczyć o jej zachowanie. I to tak z punktu widzenia człowieka, jak i państwa jako ubezpieczyciela narodowego. Po prostu trzeba walczyć nawet o regenerację łąkotki, bo jej usunięcie wiąże się później z ogromnymi inwestycjami w zdrowie, by móc normalnie funkcjonować – mówi Tomasz Piontek.

Konferencja Medicover Stomatologia podkreśla rolę asystentek i higienistek

W stolicy Francji Rehasport reprezentowali, oprócz dr. hab. n. med. Tomasza Piontka oraz dr n. med. Kingi Ciemniewskiej-Gorzela, także lek. Bartosz Bąbik, lek. Maciej Pawlak, lek. Paweł Rybak, lek. Paweł Cybulski, lek. Mateusz Majdan, lek. Marek Rychlik i mgr Łukasz Stołowski.

Kolejny, 21. już Kongres ESSKA, odbędzie się w maju 2024 roku w Mediolanie.

Rehasport prowadzi 3 placówki w Poznaniu – w biurowcu Galerii Handlowej Panorama przy ulicy Góreckiej, przy ulicy Bułgarskiej na terenie Stadionu Miejskiego oraz przy ulicy Jasielskiej 14, gdzie działa szpital, a także centra medyczne w Koninie oraz w Trójmieście (na terenie Ergo Areny). Oferuje konsultacje specjalistyczne i leczenie szpitalne między innymi w zakresie ortopedii, chirurgii, medycyny sportu, neurochirurgii, urologii, dietetyki czy chorób wewnętrznych.

W 2016 roku Rehasport otworzył oddział w Warszawie, działający w Szpitalu Medicover na Wilanowie.

Przeczytaj teraz

Szpital w Olkuszu: dotacja na nową karetkę i windę

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.05.2022

Szpital w Olkuszu zakupi nowy ambulans typu C z wyposażeniem i wymieni windę. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki środkom pochodzącym z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Umowy potwierdzające przekazanie placówce łącznie 1 020 000 zł podpisał z zarządem Nowego Szpitala w Olkuszu wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– W ramach tarczy antykryzysowej rząd utworzył fundusz przeciwdziałania Covid-19. Środki, które rozdysponowujemy, pomagają odbudować polską gospodarkę, wspierają też szpitale, które były na pierwszej linii frontu walki z pandemią. W ten sposób doceniamy placówki, które solidarnie i w najszerszym zakresie opiekowały się chorymi na Covid-19 – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z przedstawicielami Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. dwie umowy: jedna opiewa na kwotę 520 000 zł i dotyczy wymiany szpitalnej windy, zaś druga na kwotę 500 000 zł i obejmuje zakup wraz z dostawą ambulansu typu C z wyposażeniem.

–To projekty, które przyniosą długofalowe korzyści. Fundusz przeciwdziałania Covid-19 jest przeznaczony zarówno na zakupy specjalistycznej aparatury, jak i zadania związane z instalacjami tlenowymi – dodał obecny podczas podpisywania umów wiceminister w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz poseł ziemi olkuskiej Jacek Osuch.

Prawie 2 mln zł dla szpitala

Nie jest to pierwsze wsparcie z funduszu przeciwdziałania Covid-19 dla tej jednostki. 16 marca 2022 roku wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z placówką umowę na rozbudowę instalacji tlenowej o wartości 880 000 zł. To łącznie daje dofinansowanie na poziomie 1 900 000 zł.

Nowa inwestycja to zakup sprzętu potrzebnego pacjentom.

– Ambulans sanitarny będzie w pełni wykorzystywany do ratowania życia i zdrowia pacjentów, którzy będą wymagali transportu międzyszpitalnego. Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. obecnie dysponuje trzema karetkami transportowymi. Ze względu na dużą liczbę wyjazdów transportowych konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie. Niezawodny i dostępny transport medyczny jest ważnym elementem kompleksowości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjentów, na którym nam bardzo zależy – mówi prezes zarządu Nowego Szpitala w Olkuszu Norbert Kubański.

Przyznane szpitalowi środki posłużą również do wymiany jednej z wind szpitalnych w głównym budynku szpitala.

-Winda, która zostanie wymieniona, jest eksploatowana od 30-tu lat. Nowa winda zapewni pacjentom i personelowi medycznemu niezawodną komunikację pionową wewnątrz budynku. Jest to szczególnie istotne w sytuacji epidemii, kiedy jest konieczność wydzielenia jednej windy tylko dla pacjentów z zakażeniem wirusem Covid-19, jako środka transportu do wyodrębnionych w budynku oddziałów szpitalnych z łóżkami covidowymi – mówi członek zarządu Nowego Szpitala w Olkuszu Jadwiga Pięta-Pietrzyk.

Ważna rola szpitala podczas epidemii

W szczytowym okresie pandemii Nowy Szpital w Olkuszu zabezpieczał łącznie ponad 100 łóżek dla pacjentów z Covid-19 lub podejrzeniem zakażenia, w tym 8 respiratorowych.

– Placówka spełniła ważną rolę w systemie opieki nad pacjentami „covidowymi” z regionu. Dziękuję kadrze medycznej za zaangażowanie, odpowiedzialność i determinację w walce o ich zdrowie, a niejednokrotnie również życie – podkreśla wiceminister Jacek Osuch.

Nowy Szpital w Olkuszu prowadzi 12 oddziałów, 30 poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne, pracownię fizjoterapii.

Jest jednym z 10-ciu szpitali powiatowych zarządzanych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. Szpitale te zlokalizowane są na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego. Są to placówki w Szprotawie, Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Medicover Stomatologia wprowadził się do Fabryki Norblina

 

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Ad-Med wprowadziło nowe usługi

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 13.05.2022

Centrum Medyczne Ad-Med z Wrocławia rozszerzyło zakres oferowanych usług o komercyjne badania USG. Ceny badań, w zależności od badanego obszaru, wynoszą od 150 zł do 180 zł.

Komercyjne badania USG dostępne są w przychodni Ad-Med, działającej przy ulicy Zakładowej 18F.

Badania USG, finansowane ze środków NFZ, dostępne są natomiast w dwóch pozostałych placówkach Ad-Med, działających przy ulicach – Syrokomli 1 oraz Kamiennogórskiej 10.

Placówki Ad-Med oferują świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, diagnostykę USG oraz laboratoryjną (prowadzą punkt pobrań i współpracują z laboratoriami Synevo i Diagnostyka). Oferują komercyjne testy diagnostyczne oraz realizują programy profilaktyczne.

Enel-Med notuje wzrost przychodów ze świadczeń komercyjnych

Ad-Med prowadzi przychodnię przy ulicy Syrokomli od ponad 10-ciu lat, przychodnia przy ulicy Kamiennogórskiej została otwarta w roku 2018, a przy ulicy Zakładowej – w roku 2021.

Przychodnie posiadają certyfikat przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (w zakresie świadczeń POZ).

Placówki prowadzi Centrum Medyczne Ad-Med sp. z o.o. Założycielkami Centrum są: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas (lekarz rodzinny), prof. UMW oraz dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak (lekarz rodzinny, pediatra), tworzące zarząd spółki.

Nowa placówka sieci Synevo

Przeczytaj teraz
marmaris escort

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro