Kolejna edycja wydarzenia IT w Służbie Zdrowia

0
245

W nowym terminie – 27 maja 2020 roku we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycja wydarzenia IT w Służbie Zdrowia. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

Podczas konferencji firmy z obszaru IT zaprezentują swoje rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną. Wykłady merytoryczne przeprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Wśród tematów konferencji znajdą się zagadnienia dotyczące obiegu i dostępu do dokumentacji medycznej, ochrony informacji i medycznych danych osobowych, e-rejestracji, mobilnego dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej, przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług medycznych, prawnych aspektów gromadzenia i archiwizacji danych medycznych.

Czytaj także: Lux Med: infolinia na temat koronawirusa dostępna 7 dni w tygodniu>>>

Poruszone zostaną także problemy obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia, bezpieczeństwa informacji medycznej, zagadnienia związane z hurtowniami i bazami danych, standardami danych medycznych, podpisem elektronicznym i aplikacjami wspomagającymi zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli sektora ochrony zdrowia, czyli wyższej i średniej kadry zarządzająca, specjalistów ds. rozwoju IT, specjalistów ds. innowacyjności oraz informatyków.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły i formularz rejestracji: https://gigacon.org/event/sluzba_wro_20/