Kolejne szpitale prywatne z akredytacjami CMJ

0
986


Szpital Zakonu Bonifratrów z Krakowa oraz Szpital Medicover znalazły się wśród trzynastu placówek, które otrzymały certyfikaty Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W sumie w ostatnim czasie akredytacje otrzymało 13 szpitali.

Boni Fratres Cracoviensis sp.z o.o. otrzymała akredytację w zakresie działalności Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie. Medicover Sp. z o.o. w zakresie działalności Medicover Opieka Szpitalna w Warszawie

Poza tym certyfikat otrzymały jednostki publiczne:

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie w zakresie działalności Szpitala SPZOZ w Parczewie
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

– Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie

– Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ST. Kryzana w zakresie działalności Szpitala Psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim

– Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

– Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kransnymstawie w zakresie działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpital w Krasnymstawie

– Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w zakresie działalności Szpitala Specjalistycznego MEDICAM Gryfice

– Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w zakresie działalności Szpitala Śląskiego w Cieszynie

– Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w zakresie działalności Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu

– Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie działalności Stacjonarne Świadczenia Zdrowotne w Biskupcu

Pięć pierwszych szpitali zdobyło akredytację w ramach projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.
Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie CMJ.