Kolejny dobry kwartał Grupy Scanmed Multimedis S.A.

0
816


W drugim kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. osiągnęła 22,66 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło wzrost o 100,9 procent w stosunku do II kwartału 2012 roku. Zysk netto wyniósł 0,15 mln zł. Dobre wyniki to przede wszystkim wynik wysokiego poziomu sprzedaży usług komercyjnych i zwiększenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Drugi kwartał 2013 r. zaowocował podpisaniem kolejnych umów korporacyjnych, co jest wynikiem konkurencyjnej oferty spółki, a także zwiększeniem jej rozpoznawalności na rynku prywatnych placówek medycznych w naszym kraju.

– Na wysoką dynamikę przychodów Grupy oraz poprawę wyników w II kwartale tego roku wpłynęła przede wszystkim wysoka sprzedaż usług komercyjnych wynikająca między innymi z rozszerzenia oferty usług ambulatoryjnych i szpitalnych. Scanmed Multimedis podpisał również 34 nowe umowy korporacyjne, obejmując opieką medyczną ponad 1 200 nowych pacjentów. Poza tym, spółka szpitalna, Scanmed S.A., zyskała również istotne zwiększenie kontraktu z NFZ na Intensywną Opiekę Medyczną – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Skonsolidowane przychody Grupy Scanmed Multimedis za I półrocze 2013 roku wyniosły 44,74 mln zł i były wyższe o 78,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2012.

Oferta ambulatoryjna Grupy Scanmed Multimedis została rozszerzona o usługi poradni torakochirurgii oraz poradni chirurgii ręki. Powstały również nowe, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt, pracownie diagnostyczne: pracownia diagnostyki kardiologicznej, pracownia EMG oraz pracownia densymetryczna.

W Szpitalu św. Rafała w Krakowie powstał Ośrodek Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Realizowany zakres usług obejmuje między innymi  zabiegi z obszaru chirurgii onkologicznej  we współpracy z ortopedią polegające na resekcji kości i tkanek, oraz ich późniejszą rekonstrukcję za pomocą endoprotez.

Ponadto w ofercie szpitalnej pojawiły się nowe technologie diagnostyczne i terapeutyczne. Szpital  św. Rafała został pierwszym prywatnym szpitalem w województwie małopolskim, w którym wykorzystywany jest system śródoperacyjnego monitorowania nerwów. Dodatkowo, poszerzono diagnostykę chorób trzustki i dróg żółciowych, między innymi wprowadzając diagnostykę ERCP. Do zabiegów chirurgicznych wprowadzono videotorakoskopię.

Zakończono proces budowy nowego oddziału szpitalnego z zakresu rehabilitacji neurologicznej, który liczy 14 łóżek. Oddział będzie realizował  świadczenia komercyjne. Podjęto również starania dotyczące uzyskania finasowania NFZ w zakresie rehabilitacji neurologicznej. W drugim kwartale 2013 przeprowadzono modernizację infrastruktury Telefonicznego Centrum Obsługi.

Grupa Scanmed Multimedis jako pierwsza firma medyczna w Polsce opublikowała Zintegrowany Raport Roczny, przygotowany zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). Tym samym Grupa dołączyła do elitarnego grona firm, które kierując się uznanym międzynarodowym  standardem, w rocznym sprawozdaniu z działalności podsumowują wyniki osiągnięte nie tylko w wymiarze finansowym, ale również zarządczym, społecznym i środowiskowym.

Grupa Scanmed Multimedis konsekwentnie realizowała strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach której zorganizowała w miastach, w których prowadzi swoją działalność (Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice), w sumie aż 75 akcji profilaktycznych i edukacyjnych. Tematyka tych przedsięwzięć dotyczyła profilaktyki w zakresie ginekologii, laryngologii, kardiologii, neurologii, chirurgii naczyniowej, profilaktyki układu pokarmowego i profilaktyki cukrzycy.

W drugim kwartale 2013 roku Grupa Scanmed Multimedis została laureatem XVI edycji konkursu „Dobroczyńca Roku 2012” oraz uzyskała „Certyfikat HR Najwyżej Jakości”. Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,

Spółka Scanmed Multimedis, została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Tym samym znalazła się w gronie najszybciej rozwijających się spółek, które pretendują do przeniesienie swoich notowań na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Scanmed Multimedis jest od ponad 10 lat liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce. W ramach Grupy świadczone są kompleksowe usługi medyczne – od konsultacji lekarskich, poprzez diagnostykę, badania analityczne, transporty medyczne i wizyty domowe, aż po leczenie szpitalne. Grupa świadczy usługi medyczne w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, oferując usługi w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala św. Rafała w Krakowie.