Komisja Europejska w sprawie pomocy państwa dla szpitali

0
969

Maciej Barczewski,
Kancelaria Adwokacka SCBP Sykuna-Cieslewicz-Bartecki

Komisja Europejska po zbadaniu finansowania publicznego przyznanego sieci belgijskich szpitali publicznych IRIS uznała, że w latach 1996-2007 szpitale te skorzystały z finansowania publicznego tytułem rekompensaty za zadania z zakresu usług szpitalnych i pozbawionych takiego charakteru świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) .

Finansowanie to Komisja oceniła jako pomoc państwa i uznała, że z uwagi na jego zgodność z zasadami Pakietu UOIG, środki podjęte w jego ramach korzystają z odstępstwa od obowiązku zgłoszenia począwszy od dnia 19 grudnia 2005 roku, podczas gdy w odniesieniu do wcześniejszego okresu niezgłoszoną pomoc należy uznać za przyznaną bezprawnie. Niemniej całość finansowania przyznanego przez władze belgijskie Komisja uznała za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Stowarzyszenie Coordination Bruxelloise d’Institutions sociales et de santé (CBI) w dniu 17 marca 2010 roku wniosło do Sądu Pierwszej Instancji skargę przeciwko Komisji Europejskiej o stwierdzenie nieważności wspomnianej decyzji. W dniu 7 listopada 2012 roku zapadł wyrok Sądu, w którym stwierdzono nieważność decyzji Komisji C (2009) 8120 z dnia 28 października 2009 roku w sprawie pomocy państwa wprowadzonej w życie przez Królestwo Belgii na rzecz finansowania szpitali publicznych sieci IRIS w regionie stołecznym Bruksela.

Adwokat dr Maciej Barczewski będzie prelegentem podczas III Kongresu Szpitali Prywatnych, który odbędzie się 10 maja 2013 roku w Warszawie. Tematyka wystąpienia Macieja Barczewskiego będzie dotyczyła interpretacji wyroku ETS T0137/10 dotyczącego pomocy publicznej w sektorze ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji znajdują się na stronie:
http://www.kongresszpitaliprywatnych.com//

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułO związku
Następny artykułAlert konsultacyjny