Komisja Zdrowia rozmawiała na temat pakietu onkologicznego

0
1163

7 maja 2015 roku Sejmowa Komisja Zdrowia na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów wysłuchała informacji „W sprawie realizacji przepisów dotyczących tzw. pakietów kolejkowego i onkologicznego”.

Posiedzenie zostało zwołane w związku z koniecznością wprowadzenia zmian usprawniających realizację przepisów dotyczących systemu opieki nad pacjentami onkologicznymi i systemu kolejkowego, obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku.

Z informacji przekazanych przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotra Warczyńskiego wynika, że do 4 maja 2015 roku wydano 105 tysięcy „zielonych kart”, czyli Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Większość rozpoznań dotyczyła raka piersi, raka płuc oraz raka gruczołu krokowego. Najwięcej kart wydano w województwie mazowieckim, a najmniej w podlaskim. W realizacji pakietu uczestniczy 428 szpitali i 2,3 tysiące poradni specjalistycznych.

Planowane przez resort zmiany mają dotyczyć między innymi: rozszerzenia listy świadczeń szpitalnych realizowanych bez limitu, uelastycznienia składu konsylium, objęcia pakietem nowych rozpoznań dotyczących głównie chorób krwi i układu krwiotwórczego, stworzenia możliwości finansowania PET (pozytonowa tomografia emisyjna) poza stawką ryczałtową, dopuszczenia nowych świadczeniodawców do udziału w realizacji pakietu onkologicznego i rozpisanie nowych konkursów, wprowadzenia mierników jakości leczenia onkologicznego.

Minister zaznaczył, że obiektywna ocena pakietu onkologicznego będzie możliwa po okresie sześciu miesięcy jego funkcjonowania.

Celem pakietu kolejkowego było doprowadzenie do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia poprzez zmiany legislacyjne i organizacyjne. Według ministra widać pozytywne tendencje w tym zakresie.

W dyskusji posłowie pytali między innymi o nakłady przeznaczone na onkologię w latach 2013-2015, analizę rozliczeń pakietu onkologicznego, funkcjonowanie hospicjów, system kształcenia onkologów i patomorfologów, wprowadzenie unijnych zaleceń dotyczących raka piersi i  odrębnego kontraktowania leczenia w tym zakresie.

Komisja zobowiązała Ministra do udzielenia w ciągu miesiąca odpowiedzi na zadane pytania w formie pisemnej. W posiedzeniu uczestniczył także prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Tadeusz Jędrzejczyk.