Komisja zdrowia za udziałem pracodawców w wojewódzkich radach ds. potrzeb zdrowotnych

0
816


Pomimo odmiennego stanowiska ministra zdrowia sejmowa komisja zdrowia opowiedziała się za przyjęciem poprawki do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uwzględniającej udział pracodawców w wojewódzkich radach do spraw potrzeb zdrowotnych.

Na wieczornym posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia 9 lipca 2014 roku posłowie omawiali pierwszą z trzech ustaw tzw.  pakietu onkologiczno – kolejkowego, czyli nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

Na etapie konsultacji Pracodawcy RP zgłosili do tego projektu szereg uwag. Jeden z kluczowych postulatów polegający na włączeniu przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców do składu wojewódzkich rad do spraw potrzeb zdrowotnych nie spotkał się z akceptacją rządu. W ocenie Pracodawców RP brak w składzie rad przedstawicieli sektora prywatnego w sytuacji, gdy swoje miejsce trzymali  przedstawiciele świadczeniodawców szpitali marszałkowskich, klinicznych i powiatowych, narusza zasadę równego traktowania podmiotów.

W trakcie debaty minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podtrzymał stanowisko rządu i polemizował ze stanowiskiem Pracodawców RP przedstawionym jednoznacznie  przez Roberta Mołdacha. W ożywionej dyskusji wzięli udział posłowie koalicji i opozycji, którzy w większości podzielili stanowisko Pracodawców RP.

Co interesujące,  postulat udziału sektora prywatnego w radach poparli także niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości argumentując to koniecznością równego traktowania wszystkich świadczeniodawców. Mimo podtrzymanego przez ministra Arłukowicza sprzeciwu  Komisja Zdrowia Sejmu RP opowiedziała się za przyjęciem poprawki uwzględniającej udział pracodawców w wojewódzkich radach do spraw potrzeb zdrowotnych.

– Należy to odczytać jako znaczący sukces, który będzie miał ogromne znaczenie w kształtowaniu polityki zdrowotnej naszego kraju –  podsumował Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.