Komisje konkursowe NFZ będą działały sprawniej

0
1095

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany dotyczą przede wszystkim składania ofert oraz komisji konkursowych.

Według uzasadnienia projekt ma na celu usprawnienie przeprowadzania postępowań konkursowych.

Zmiana polega na możliwości ograniczenia przez komisje konkursowe obowiązkowej weryfikacji danych zawartych w ofercie – oferentów, którzy dotychczas nie mieli zawartej umowy w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania lub z którymi rozwiązano uprzednią umowę w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta – wyłącznie do oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do negocjacji.

Aktualnie na mocy rozporządzenia weryfikacja jest obowiązkowa w stosunku do oferentów, którzy dotychczas nie mieli zawartej umowy w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania, lub z którymi rozwiązano uprzednią umowę w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta. Dodawany w nowelizacji przepis pozwala na ograniczenie kręgu tych oferentów wyłącznie do oferentów zakwalifikowanych do negocjacji.

Projekt wprowadza także możliwość przedłużenia terminu otwarcia ofert. Zgodnie z rozporządzeniem można zmienić termin składania ofert i rozstrzygnięcia postępowania. Brak możliwości przedłużenia terminu otwarcia ofert może uniemożliwić skuteczne przedłużenie daty składania ofert ze względu na datę ich otwarcia.

Rozporządzenie proponuje także zmniejszenie minimalnej liczby członków komisji do 3. Obecnie komisja może liczyć nie mniej niż 5 członków. W przypadku drobnych postępowań uzupełniających, odbywających się w ciągu roku, skład 5 osobowy komisji jest nieuzasadniony i niepotrzebnie angażuje dodatkowe osoby do pracy w postępowaniu – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt proponuje także możliwość przeprowadzenia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy kontroli oferenta, w odniesieniu do którego odstąpiono od weryfikacji.

Konsultacje w sprawie projektu trwają do 30 kwietnia 2018 roku.