Konfederatki 2013: prezes Kliniki Okulus i Prezydent Katowic w gronie laureatów

0
900


Dwoje przedstawicieli podmiotów związanych z rynkiem medycznym lub mających wpływ na ten rynek znalazło się w gronie laureatów konkursu organizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Są to: Iwona Filipecka, prezes zarządu Kliniki Okulus z Bielska Białej oraz Piotr Uszok prezydent Katowic .

Konfederatki to doroczna nagroda przyznawana członkom Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania szczególnych zasług dla rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianie ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku.

Klinka Okulus, którą kieruje Iwona Filipecka, działa od 2002 roku. Oferuje pełną diagnostykę oraz leczenie laserowe i chirurgiczne chorób oczu. Placówka leczy około 17 tysięcy chorych rocznie, którzy mogą zasięgnąć konsultacji w ramach poradni okulistycznej, poddać się diagnostyce w poradni angiografii fluoresceinowej, pracowni laseroterapii i tomografii ocznej oraz zabiegowi na oddziale okulistycznym. Okulus oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2012 ma wartość ponad 1,7 mln zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne a także świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Prezydent Katowic Piotr Uszok otrzymał Konfederatkę – Przyjaciel Pracodawcy. Jest to nagroda przyznawana osobom spoza środowiska przedsiębiorców, które wnoszą szczególny wkład w budowę prestiżu pracodawców oraz przyczyniają się do integracji i rozwoju środowiska. Prezydent Katowic został wyróżniony w kategorii „Samorządy Terytorialne” za udowadnianie, jak czytamy w uzasadnieniu, „że troska władz publicznych o zdrowie Polaków nie musi być pustym frazesem. Za wytrwałość i konsekwencję w dążeniu do realizacji wizjonerskiego projektu kompleksowej restrukturyzacji ochrony zdrowia w Katowicach”.

Konfederatki 2013 oraz Konfederatki – Przyjaciel Pracodawcy 2013 zostały wręczone 12 grudnia 2013 roku. Nagrodę Konfederatka 2013 odebrało 17 osób, natomiast Konfederatkę Przyjaciel Pracodawcy – 9 osób, w tym 3 w kategorii „Media” oraz 6 w kategorii „Samorządy Terytorialne”.

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie Pracodawców RP.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 7 500 firm, zatrudniających około 4 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.