Konferencja Bezpieczny szpital – nowe technologie

0
912

16 września 2014 odbędzie się konferencja „Bezpieczny szpital – nowe technologie w placówkach medycznych”. Pracodawcy Medycyny Prywatnej sprawują patronat nad konferencją.

Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, z dokumentacją medyczną i bezpieczeństwem danych a także z zarządzaniem bezpieczeństwem informacyjnym. Prelegenci zajmą się też telemedycyną i systemami ERP, zagadnieniami „bezpiecznej chmury” – usługi w modelu cloud computing dla placówek medycznych czy dystrybucją leków z wykorzystaniem nowych technologii.

Prelegentami będą między innymi Krzysztof Kęsek, specjalista ds. aparatury medyczne z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ryszard Mężyk ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Piotr Smoleń, niezależny ekspert.

Organizatorzy zapraszają do bezpłatnego udziału w konferencji kadrę menedżerską z działów- IT i nowych technologii, administracji, finansów, zamówień, HR, zakładów diagnostyki obrazowej, zakładów diagnostyki laboratoryjnej, osoby zarządzające dokumentacją medyczną, odpowiedzialne za bezpieczeństwo w szpitalu oraz lekarzy ordynatorów.

Rejestracja uczestników na stronie: www.multitrain.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.multitrain.pl