Konferencja: dokumentacja medyczna – elektroniczna vs. papierowa

0
814


Ustawa o systemie informacji medycznej, nakłada na placówki służby zdrowia obowiązek informatyzacji dokumentacji medycznej od 1 sierpnia 2014 roku. Związanym z tym zagadnieniom będzie poświęcona IV edycja konferencji na temat dokumentacji medycznej, która obędzie się 21 listopada 2012 roku w Hotelu Novotel, w Gdańsku.

Wykłady podczas konferencji poprowadzą między innymi: mec. Iwona Kaczorowska- Kossowska z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, dr Marek Nowak z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu i Magdalena Godlewska z PolitechnikiGdańskiej.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć rodzajów dokumentacji medycznej, elektronicznej dokumentacji medycznej, przetwarzania i dostępu do dokumentacji medycznej, gromadzenia danych i ich bezpieczeństwa, archiwizacji i brakowania, ochrony informacji i medycznych danych osobowych, stron internetowych placówek medycznych, E-rejestracji, wykorzystania podpisu elektronicznego w placówkach medycznych oraz aspektów prawnych.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia oraz administracji publicznej, szczególnie kadrę menedżerską z działów: administracji, IT, finansów, zamówień, HR oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej, przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób z wymienionych wyżej grup.

Więcej szczegółów na temat konferencji znajduje się na stronie:
http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/21-11-2012—dokumentacja-medyczna—elektroniczna-vs-papierowa.htm