Konferencja: dokumentacja medyczna – elektroniczna vs. papierowa

0
829


11 września 2012 roku w Krakowie odbędzie się III edycja konferencji poświęconej dokumentacji medycznej – jej rodzajom, powstawaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i przechowywaniu. Tematyka tej edycji będzie dotyczyć szczególnie dokumentacji elektronicznej, systemów rejestracji pacjentów, stron i portali internetowych oraz elektronicznego obiegu dokumentów.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak usprawnić obieg dokumentów w ochronie zdrowia, jak poprawnie zabezpieczyć dokumentacje medyczną oraz jakie rozwiązania wdrożyć, aby zapewnić sprawny przepływ informacji i dokumentów w obrębie zakładów opieki zdrowotnej. Najnowsze rozwiązania w tym zakresie zaprezentują firmy: S4E S.A. (Złoty Sponsor), EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. (Złoty Sponsor) i POINT Sp. z o.o. (Srebrny Sponsor)  

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia oraz administracji publicznej, szczególnie kadrę menedżerską z działów: administracji, IT, finansów, zamówień, HR, a także przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionej grupy.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stornie: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/dokumentacja-medyczna—elektroniczna-vs-papierowa.htm