Konferencja: Efektywność funkcjonowania szpitali

0
891

9 grudnia 2011 w Hotelu Europejskim w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt.. „Efektywność funkcjonowania szpitali. Doświadczenia polskie i zagraniczne”. Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., Związek Powiatów Polskich oraz Health Policy Institute jako partnerzy projektu pod nazwą. Portrety szpitali – mapy możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim są JST (jednostki samorządu terytorialnego).

Zaproszeni prelegenci podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania szpitali w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Słowacji i Węgier. Tematyka konferencji obejmie analizę porównawczą dotychczasowych i nowych ocen benchmarkingowych w zakresie efektywności funkcjonowania szpitali.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie projektu Portrety szpitali www.portretyszpitali.pl