Konferencja: elektroniczna dokumentacja medyczna

0
1049


10 września 2013 w Krakowie odbędzie się konferencja na temat „Elektroniczna dokumentacja medyczna – aktualny stan prawny, nowe technologie i możliwości finansowania inwestycji”. Przedsięwzięcie jest przeznaczone szczególnie dla kadry menedżerskiej placówek medycznych, przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej.

Tematyka omawiana podczas konferencji ma przygotować menedżerów do zastosowania nowych przepisów, zgodnie z którymi od 1 sierpnia 2014 roku każda placówka medyczna będzie zobowiązana zmienić sposoby przechowywania, generowania oraz udostępniania dokumentacji medycznej. E-dokumentacja ma usprawnić i ułatwić  pracę w placówce. Przeznaczeniem systemu jest skrócenie procedur związanych  z papierową dokumentacją.

Podczas konferencji prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytania: czy wdrożenie nowego systemu będzie długoterminowe i pracochłonne? Jakie korzyści przyniesie to placówce medycznej? Jakie możliwości i zagrożenia przysparza wdrożenie nowego systemu? Czy elektroniczna dokumentacja medyczna jest przyszłością dla polskiej służby zdrowia?

Udział w konferencji dla osób reprezentujących placówki medyczne oraz urzędy administracji rządowej i samorządowej jest bezpłatny. Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych (w obszarze ochrony zdrowia).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora konferencji:

http://www.multitrain.pl