Konferencja IT w Służbie Zdrowia GigaCon

0
776


20 marca 2014 roku we Wrocławiu odbędzie się XIII edycja konferencji „IT w Służbie Zdrowia GigaCon”.  Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

Konferencja skierowana jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla reprezentujących publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia oraz do osób odpowiedzialnych za selekcje oraz zakup nowych technologii, projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych w wyżej wymienionych placówkach.

Tematyka poruszana podczas konferencji będzie dotyczyć obiegu i dostępu do dokumentacji medycznej, ochrony informacji i medycznych danych osobowych, e-rejestracji oraz roli dokumentacji w pracy zakładu opieki zdrowotnej.
Uczestnicy spotkania będą także mogli wziąć udział w dyskusji na temat mobilnego dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej, przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług medycznych i na temat prawnych aspektów gromadzenia i archiwizacji danych medycznych.

Tematyka konferencji będzie także dotyczyła systemu obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia, bezpieczeństwa informacji medycznej, hurtowni baz danych, aplikacji wspomagających oraz podpisu elektronicznego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie
http://sdcenter.pl/it_w_sluzbie_zdrowia_marzec_2014