Konferencja Kobiety Kobietom – Życie po leczeniu raka piersi

0
893

17 marca 2012 roku w Warszawie odbędzie się Konferencja pod nazwą Kobiety Kobietom – Życie po leczeniu raka piersi. W czasie spotkania zostanie omówione problemy, z którymi muszą się zmagać pacjentki w trakcie leczenia raka piersi i po nim.

W programie znajdą się między innymi informacje dotyczące leczenia raka piersi w Czechach. Omówione zostaną zagadnienia dostępu i zasad refundowania kosztownych terapii w tym kraju oraz możliwości zwiększenia dostępu do tego typu leczenia. Podczas pierwszej porannej sesji przedstawione zostaną informacje na temat objawów ubocznych długotrwałej uzupełniającej hormonoterapii oraz wygłoszony zostanie referat „Zdrowie kości” w trakcie uzupełniającego leczenia hormonalnego. Tematy sesji drugiej to antykoncepcja i problemy seksualne po przebytym leczeniu, a także macierzyństwo i HTZ po leczeniu raka piersi. Sesja trzecia będzie poświęcona pielęgnacji włosów, skóry i paznokci w trakcie i po leczeniu raka piersi, a po niej omówione zostaną zagadnienia znaczenia aktywności fizycznej po leczeniu raka piersi oraz rehabilitacji fizycznej i psychicznej. W sesji czwartej, po przerwie, omówione zostaną ekonomiczne aspekty choroby, czyli aktywność zawodowa po leczeniu, zasady przyznawania rent i świadczeń rehabilitacyjnych, zasady refundowania sprzętu pomocniczego (peruki, protezy piersi) oraz pozyskiwanie środków na działalność grup pacjentów.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Radisson Blu Sobieski przy Placu Artura Zawiszy w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie
www.leczeniekobiet.viamedica.pl/