Konferencja: Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań

0
984

7 grudnia 2016 roku w Warszawie odbędzie się konferencja pod nazwą „Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań”. Tematem przedsięwzięcia będą nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w kierowaniu podmiotem medycznym.

Organizatorzy chcą zapoznać uczestników z zagadnieniami dotyczącymi tego, jak bezpiecznie zarządzać systemami, które są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesów zarządczych.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła między innymi elektronicznej dokumentacji medycznej oraz obiegu dokumentów, zarządzania procesami biznesowymi, Business Intelligence, zagadnień Data Center takich jak serwerownie, wirtualizacja czy cloud computing a także zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań finansowych dla placówek leczniczych, ERP – narzędzi zintegrowanych, systemów CMR, nowych kanałów informacji i automatyzacji komunikacji z pacjentem, a także outsourcingu usług.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają szczególnie kadrę menedżerską placówek ochrony zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii, doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień, przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych  z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej, osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT, dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, baz danych czy kopii zapasowych, osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych, kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego – kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów.

Tematyka konferencji może także zainteresować przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej, ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg a także szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych.


Szczegółowy program konferencji dostępny  jest na stronie www.successpoint.pl

Rejestracja na stronie: www.successpoint.pl