Konferencja "Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów"

0
1200

W dniach 27-28 kwietnia 2012 roku odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych”. Spotkają się na niej polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący różne dziedziny medycyny, zajmujące się problematyką nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego i płuc.

W codziennej praktyce nowotwory neuroendokrynne wciąż pozostają wyzwaniem dla interdyscyplinarnego współdziałania przedstawicieli wielu specjalności medycznych. Podczas spotkania nie powinno więc zabraknąć dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z wykorzystaniem najnowszych metod postępowania z chorymi na tego rodzaju nowotwory.

– Tę piątą konferencję traktujemy, nieco prowokacyjnie, jako wyzwanie dla gastroenterologów, endokrynologów, chirurgów, onkologów, patomorfologów, lekarzy medycyny nuklearnej i radiologów. Przez 7 lat, jakie minęły od pierwszej ogólnopolskiej konferencji, kiedy to podjęliśmy decyzję o naszym współdziałaniu, nabyliśmy nowych doświadczeń, ale też pojawiły się nowe wątpliwości dotyczące postępowania z naszymi chorymi. Część tych problemów rozwiązujemy dzięki wynikom zakończonych badań klinicznych, część zaś może być rozwiązana na podstawie doświadczeń ekspertów zajmujących się chorymi na nowotwory neuroendokrynne, co z pewnością udowodnimy podczas konferencji w Katowicach – oświadcza profesor Prof. Beata Kos-Kudła, przewodnicząca Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych.

Konferencja będzie miała miejsce w Katowicach, w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego przy ulicy Zacisze 3. Organizatorem przedsięwzięcia jest Klinika Endokrynologii Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, a szczególnie jego sekcja – Polska Sieć Guzów Neuroendokrynnych.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie
http://www.gep.viamedica.pl/5.2012/pl/Zaproszenie,5.html