Konferencja: Rozwiązania dla diagnostyki obrazowej

0
1101


20 listopada 2013 w Warszawie odbędzie się konferencja na temat rozwiązań dla diagnostyki obrazowej. Spotkanie przeznaczone jest przede wszystkim dla kadry menedżerskiej placówek ochrony zdrowia, kierowników zakładów diagnostyki obrazowej, działów IT oraz działów zamówień.

W ostatnich latach dokonał się istotny postęp w zakresie diagnostyki obrazowej. Dynamiczny rozwój tomografii komputerowej, systemów rezonansu magnetycznego oraz aparatury ultrasonograficznej oraz wprowadzenie nowoczesnych systemów informatycznych pozwoliły na znaczną poprawę jakości badań w diagnostyce obrazowej.

Uczestnicy konferencji „Rozwiązania dla diagnostyki obrazowej” będą mieli okazję do zapoznania się z dynamicznymi zmianami zachodzącymi na rynku. Celem spotkania jest  szerzenie wiedzy na temat możliwości i nowości w diagnostyce obrazowej, przegląd i prezentacja narzędzi oraz analiza dostępnych rozwiązań oraz wykazanie korzyści płynących z zastosowania innowacji.

Tematyka konferencji obejmuje: rozwiązania dla diagnostyki obrazowej, radiologiczne Systemy Informatyczne, systemy archiwizacji i przesyłu danych, systemy dystrybucji obrazów medycznych, nowoczesny sprzęt wykorzystywany w zakładach diagnostyki obrazowej, techniki wykonywania badań obrazowych, radiologię cyfrową i inne działy współczesnej radiologii, systemy rozpoznawania mowy, teleradiologię oraz DICOM.

Udział w konferencji jest bezpłatny kadry menedżerskiej placówek medycznych. Każdy uczestnik otrzymuje imienny dertyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie:
http://www.multitrain.pl/home/kalendarium.htm

Kontakt:
Dagmara Kochańska,
Specjalista ds. organizacji konferencji
tel. +48 721 729 297, fax. 22/ 244 25 37
e-mail: dagmara.kochanska@multitrain.pl