Konferencja: systemy i technologie do zarządzania placówką medyczną

0
917


16 kwietnia 2013 roku to nowy termin kolejnej edycji konferencji na temat nowoczesnych systemów i technologii wykorzystywanych do zarządzania szpitalem i przychodnią. Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia oraz administracji publicznej.

Do udziału w konferencji organizatorzy zachęcają szczególnie kadrę menedżerską placówek medycznych z działów: administracji, IT, finansów, zamówień, HR oraz zakładów diagnostyki obrazowej i diagnostyki laboratoryjnej, a także przedstawicieli urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych za zdrowie publiczne i reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zagadnienia tematyczne, które zostaną poruszone podczas konferencji, obejmują między innymi systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną, komunikację wewnątrzszpitalną, systemy jakości, rozliczenia i raporty, fakturowanie, rozwiązania BI oraz outsourcing usług niemiedycznych. W zakresie dokumentacji medycznej uczestnicy zapoznają się między innymi z zagadnieniami dotyczącymi e-rejestracji, obiegu dokumentów, podpisu elektronicznego, archiwizacji oraz ochrony osobowych danych medycznych. Tematyka spotkania  będzie też obejmowała nowoczesne metody kontaktu z pacjentem oraz zarządzanie finansami w placówkach medycznych.

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych.

Konferencja odbędzie się w Warszawie. Więcej szczegółów na temat przedsięwzięcia znajduje się na stronie:http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/systemy-i-technologie-do-zarzadzania-szpitalem-przychodnia-5.htm