Konferencja: systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią

0
728


15 kwietnia 2014 roku odbędzie się konferencja poświęcona systemom i technologiom do zarządzania szpitalem i przychodnią. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły systemów wspierających zarządzenie, dokumentacji medycznej, nowoczesnych metod kontaktu z pacjentem oraz zarządzania finansami. Pokazane zostaną najlepsze praktyki zarządzania placówkami medycznymi.

Są to bardzo ważne zagadnienia, ponieważ nowoczesne systemy i technologie wykorzystywane w placówkach ochrony zdrowia zwiększają ich efektywność, podnoszą konkurencyjność, a przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pacjenta, który liczy na natychmiastową reakcję, interwencję oraz fachową opiekę ze strony pracowników instytucji ochrony zdrowia. Postęp technologiczny pozwala na sprawne wykonywanie poszczególnych zadań.

Organizatorzy zapraszają na spotkanie przede wszystkim kadrę menedżerską z działów: administracji, IT, finansów, zamówień, HR oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej, przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz  powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób. Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.
 

Strona konferencji:
http://www.multitrain.pl

Rejestracja na konferencję