Konferencja Technologie w medycynie

0
877

16 grudnia 2015 roku odbędzie się w Warszawie konferencja pod tytułem „Technologie w medycynie”, poruszająca zagadnienia zwiększania konkurencyjności na rynku usług medycznych, racjonalizacji wydatków oraz zachowania ciągłości świadczeń zdrowotnych dzięki wprowadzeniu nowoczesnych, zintegrowanych systemów wspierających rozwój firmy.

Organizatorzy do bezpłatnego udziału zapraszają kadrę menedżerską placówek ochrony zdrowia, dyrektorów administracyjnych, kierowników działów finansowych i księgowych, kierowników działów IT, kierowników działów zamówień, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawicieli administracji samorządowej.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi systemy i technologie wykorzystywane w placówkach medycznych, dotyczące komunikacji wewnątrzszpitalnej, systemów zarządzania jakością, rozliczania i generowania raportów, systemów do fakturowania, rozliczeń kontraktów, rozliczeń z NFZ, rozwiązań BI, BPM, HRMS, kompleksowej obsługi pacjentów, zarządzania pracą lekarzy i pielęgniarek, statystyk medycznych, ubezpieczenia OC dla lekarzy, RIS/PACS, LIS, HIS, wykorzystania technologii GIS i GPS w ratownictwie medycznym, systemów dyspozytorni dla pogotowia ratunkowego oraz outsourcingu usług niemedycznych.

Poruszone zostaną zagadnienia związane z nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym w ochronie zdrowia oraz problemy związane ze stosowaniem dokumentacji medycznej (e-rejestracja, bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych, elektroniczna dokumentacja medyczna, systemy obiegu informacji, podpis elektroniczny).

Orgaznizatorem wydarzenia jest Polski Instytut Rozwoju Bizesu Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://multiexpo.pl/technologie-w-medycynie-3

Rejestracja na stronie http://multiexpo.pl/technologie-w-medycynie-3/rejestracja