Konferencja: technologie w medycynie

0
951

28 listopada 2012 roku w Warszawie odbędzie się III edycja konferencji poświęconej nowoczesnym rozwiązaniom, usprawniającym pracę placówek medycznych. Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia oraz administracji publicznej.

Organizatorzy zapraszają do udziału szczególnie kadrę menedżerską z działów: administracji, finansów, zamówień, HR oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej, przedstawicieli administracji samorządowej, w tym przedstawicieli urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla osób z tych grup udział w konferencji jest bezpłatny.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła systemów i technologii wykorzystywanych w placówkach medycznych, szczególnie: komunikacji wewnątrzszpitalnej, systemów zarządzania jakością, systemów rozliczania i generowania raportów,  systemów do fakturowania, systemów rozliczeń kontraktów, systemów rozliczeń z NFZ, rozwiązań BI, BPM, HRMS, kompleksowej obsługi pacjentów, zarządzania pracą lekarzy i pielęgniarek, a także statystyk medycznych, ubezpieczenia OC dla lekarzy, RIS/PACS, LIS, HIS, wykorzystania technologii GIS i GPS w ratownictwie medycznym, systemów dyspozytorni dla pogotowia ratunkowego oraz outsourcingu usług niemedycznych.

Omawiane będą także zagadnienia związane z dokumentacją medyczna, takiej jak e-rejestracja, bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych, elektroniczna dokumentacja medyczna, systemy obiegu informacji i podpis elektroniczny.

Rejestracja na stronie internetowej organizatora
http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/technologie-w-medycynie-4/alias-25.htm

Szczegółowe informacje:
www.multitrain.pl/home/kalendarium/technologie-w-medycynie-4/alias-25.htm