Konferencja w Szpitalu Bonifratrów w Krakowie

0
928

Już po raz trzeci Szpital Bonifratrów w Krakowie organizuje Konferencję Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej. Kolejne spotkanie specjalistów chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej odbędzie się w Krakowie, w dniach 28-29 września 2012 roku.

Konferencja ta wzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko wśród lekarzy z Polski, ale także z Ukrainy, Białorusi, Austrii, Czech i Słowacji. Podczas konferencji prezentowane będą zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej, chirurgii wewnątrznaczyniowej i chirurgii ogólnej. Dzięki transmisjom zabiegów on-line z sal operacyjnych bezpośrednio na sale konferencyjne uczestnicy mają możliwość towarzyszyć operatorom w każdym ich ruchu na sali operacyjnej, zapoznać się z wykorzystywanym sprzętem, jak również zapytać o w trakcie transmisji o uzasadnienie wybranej przez operatorów techniki operacyjnej.

W programie konferencji nie zabraknie również wystąpień znanych i cenionych osobistości środowiska medycznego – reprezentantów nowych trendów i nowoczesnych technik ze świata chirurgii. Spotkanie to jest również istotnym elementem budowania pozycji i wizerunku krakowskiego Szpitala Zakonu Bonifratrów.

Program oraz lista ekspertów jest dostępna na stronie poświęconej konferencji
www.bonifratrzy.pl/konferencje

Konferencja Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej jest elementem projektu dofinansowywanego ze środków UE pn.: „Szpital Bonifratrów w Krakowie w partnerskiej sieci współpracy placówek medycznych Europy i regionu”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.2. Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy. Całkowita wartość projektu wynosi 1 816 165,47 zł, w tym kwota dofinansowania z MRPO: 1 521 073,98 zł, natomiast wkład własny: 295 091, 49 zł. Projekt realizowany będzie do grudnia 2012 roku.

Szpital Bonifratrów w Krakowie jest jednym z 4 bonifraterskich Szpitali w Polsce.
Usługi realizuje zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i odpłatnie. Jest jednym z najbardziej liczących się w Polsce ośrodków zajmujących się kompleksowym leczeniem chorób naczyń realizowanym przez Regionalne Centrum Chorób Naczyń. Rocznie w Wojewódzkiej Poradni Chorób Naczyń konsultowanych jest ponad 16 000 pacjentów. Szpital prowadzi Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych i Angiologii. W ramach Oddziału Chirurgii Jednego Dnia Szpital oferuje badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne oraz zabiegi operacyjne w trybie jednodniowym.

Od trzech lat szpital organizuje Konferencję Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej w oparciu o transmisje zabiegów (live cases) z sal operacyjnych do sal konferencyjnych.