Konferencja – wpływ rozporządzenie e-IDAS na prawo polskie

0
228

22 czerwca 2016 roku w Warszawie odbędzie się konferencja dotycząca wpływu unijnego rozporządzenia e-IDAS na przepisy prawa polskiego. e-IDAS to najważniejsze od wielu lat zmiany prawne dotyczące identyfikacji podmiotów w biznesie, w administracji i w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości.

W programie konferencji poruszone zostaną dwa istotne zagadnienia, które w znaczący sposób zmienią sposób funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i instytucji –  własnoręczny podpis w dokumencie elektronicznym oraz nowe ujęcie dokumentu (od 1 lipca 2016 roku będzie mógł mieć postać multimedialną a nie tylko tekstową).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (w skrócie eIDAS) uchylające dyrektywę 1999/93/WE weszło w życie na jesieni 2014 roku, lecz jego powszechne stosowanie będzie wprowadzane etapami w latach 2016 -2018.

W roku 2016 zastąpi ono całkowicie istniejącą dyrektywę, na bazie której działa polska ustawa o podpisie elektronicznym. Rozporządzenie eIDAS stosowane jest bezpośrednio, tzn. nie wymaga szczegółowej implementacji w prawie polskim, ale wymaga dostosowania prawa krajowego.

Specjaliści z zakresu prawa nowych technologii przewidują, że wejście w życie rozporządzenia e-IDAS będzie skutkowało między innymi  wprowadzeniem nowych podpisów elektronicznych (w tym niefunkcjonującego dotychczas w Polsce podpisu zaawansowanego), wprowadzeniem pieczęci elektronicznych, elektronicznym rejestrowaniem doręczeń oraz pojawieniem się kwalifikowanych i zwykłych znaczników czasu.

Wszystkie zmiany wynikające z wprowadzenia rozwiązań związanych z rozporządzeniem e-IDAS wpłyną na procesy związane z cyfryzacją wybranych dziedzin życia społecznego, a także na praktykę prawniczą w zakresie procedury administracyjnej, procedury podatkowej oraz cywilnej.

Konferencja jest przeznaczona dla przedstawicieli biznesu i firm IT wdrażających obieg dokumentów i usług identyfikacji elektronicznej, banków i firm ubezpieczeniowych, które będą wdrażać te systemy, administracji publicznej – w zakresie stosowania dokumentów elektronicznych, identyfikacji elektronicznej a także pieczęci elektronicznych oraz służby zdrowia, która począwszy od 1 stycznia 2017 roku będzie musiała wdrażać nie tylko pakiet przepisów dotyczących eZdrowia, ale także e-IDAS.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Promocji Informatyki. Konferencja jest organizowana wspólnie z Multimedialnym Wydawnictwem Naukowym „Wykładnia”.

Szczegółowy program znajduje się na stronie: http://cpi.com.pl

Dzięki formularzowi zgłoszeniowemu można skorzystać z 10-procentowego rabatu na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl