Kongres Szpitali Prywatnych: opieka transgraniczna

0
945

Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny

Podczas III Kongresu Szpitali Prywatnych, który odbędzie się 10 maja 2013 roku w  Warszawie, pierwszy panel poświęcony będzie transgranicznej opiece  medycznej w świetle wchodzącej od 25 października 2013 roku dyrektywy. Nowe prawo UE wprowadza możliwość korzystanie ze świadczeń medycznych w innym kraju wspólnoty, a potem zwrot kosztów leczenia do poziomu  gwarantowanego w kraju ubezpieczyciela.

Z perspektywy Ministerstwa Zdrowia implementacja dyrektywy wiąże się przede wszystkim z groźbą utraty kontroli nad wypływem publicznych środków na ochronę zdrowia. Jednak z perspektywy szpitali dyrektywa transgraniczna może być szansą na dopływ zagranicznych pacjentów, czyli rozwój tzw. turystyki medycznej.

Nowe prawo wspólnotowe wprowadza konieczność uruchomienia w każdym kraju punktu kontaktowego z informacjami o możliwości wykonania procedur medycznych w poszczególnych placówkach. Naszą ambicją powinno stać się przygotowanie nie jednego, ale wielu punktów kontaktowych na terenie całej Polski, jako miejsc promocji szpitali publicznych, niepublicznych i prywatnych na obszarze Unii Europejskiej.

Wśród zaproszonych do panelu transgranicznego prelegentów znajdzie się między innymi Krzysztof Chlebus, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który przedstawi stan implementacji dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Nie ograniczymy się jednak tylko do polskiego rynku. Z perspektywy europejskiej, korzyści z wprowadzenia dyrektywy dla szpitali prywatnych zaprezentuje Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Paolo Giordano. Natomiast Dyrektor AOK Nordost Marek Rydzewski pokaże możliwości rozwoju transgranicznych usług medycznych z perspektywy niemieckiej kasy chorych.

Mam nadzieję, że te prezentacje przekonają przedstawicieli Ministerstwa  Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia do zmiany postrzegania dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej tylko jako przykrego obowiązku. Chciałbym, aby zobaczyli w tym akcie prawnym możliwość poprawy kondycji finansowej polskiego sektora szpitali.

Szczegółowe informacje oraz program Kongresu znajdują się na stronie:
http://www.kongresszpitaliprywatnych.com//