Konin Med-Alko stara się o kontrakt na chirurgię

0
815

Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy Med-Alko z Konina stara się o kontrakt z NFZ na usługi w zakresie chirurgii jednego dnia. Placówka od ubiegłego roku jest prowadzona przez spółkę pracowniczą Remedium. Przedtem należała do Kopalni Węgla Brunatnego w Kleczewie S.A.

Wartość kontraktu placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2011 wynosiła 3 349 857,66 zł. Na leczenie szpitalne było przeznaczone 1 273 470 zł. Refundowane były zabiegi chirurgii jednego dnia w zakresie okulistyki, chirurgii ogólnej oraz otolaryngologii. Kontrakt dotyczył także rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz profilaktycznych programów zdrowotnych. Tegoroczny kontrakt jest w trakcie negocjacji.

Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy Med-Alko sp. z o.o. oferuje także podstawową opiekę zdrowotną, medycynę pracy i diagnostykę. Prowadzi trzy apteki, dwa centra rehabilitacyjne i odnowy biologicznej oraz trzy przychodnie (placówki w Koninie a także w Lubstowie i Kleczewie). Wysokość kapitału zakładowego spółki to 2 454 752,00 zł.

Spółka została sprzedana pracownikom w ramach procesu prywatyzacji KWB. Decyzję w tej sprawie podjęło Ministerstwo Skarbu Państwa jako właściciel Kopalni. Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. była jedynym właścicielem spółki Med-Alko od 12 czerwca 2008 roku, kiedy to zakupiła od Aluminium Konin Impexmetal S.A. 50 procent udziałów w tej spółce. Po przejęcia całości udziałów Kopalnia uregulowała sprawę własności obiektów będących w użytkowaniu spółki, zwiększyła zakres specjalistycznych usług medycznych, rozszerzyła zakres działalności poradni medycyny pracy, a także zwiększyła liczbę pacjentów objętych opieką poradni podstawowej opieki zdrowotnej.