Konkurs „Pracodawca promujący zdrowie”

0
864

Pracodawcy RP w ramach I Kongresu Zdrowia ogłosili konkurs pod hasłem „Pracodawca promujący zdrowie”. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie firm, instytucji i organizacji, które w swojej działalności wykraczając poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę.

Konkurs ma wyróżnić firmy, które dbają o zdrowie swoich pracowników, stwarzają pracownikom warunki do dbania o własne zdrowie, podejmują działania zachęcające pracowników do zdrowego trybu życia i przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych wśród pracowników.

O nagrodę ubiegać się mogą podmioty bezpośrednio zrzeszone w Pracodawcach RP oraz członkowie należący do organizacji zrzeszonych w Pracodawcach RP, które wypełnią elektroniczną ankietę, dotyczącą programów promocji zdrowia wdrożonych wewnątrz firmy. 

Ankietę on-line należy wypełnić do 9 września 2016 roku.
Link do ankiety


Laureatów nagród spośród nadesłanych zgłoszeń wybiera Kapituła Nagrody złożona z przedstawicieli Prezydium Pracodawców RP, Korporacji Zdrowe Zdrowie oraz Platformy Farmaceutycznej.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali Kongresu Zdrowia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat kongresu: www.kongreszdrowia.pl


Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: duże (firma zatrudniająca 250 lub więcej osób), średnie (firma zatrudniająca od 50 do 249 osób) i małe przedsiębiorstwo (firma zatrudniająca do 49 osób).

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Więcej informacji:

http://kongreszdrowia.pl/konkurs/