Konstancin-Jeziorna: nowy oddział w szpitalu rehabilitacyjnym

0
852

Od 20 sierpnia 2018 roku w Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowiska Konstancin-Zdrój zacznie funkcjonować nowy oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Oddział będzie oferował świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Będzie miał 20 miejsc.

Oddział będzie udzielał świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno- konsultacyjnych dla rodzin.

Pacjenci oddziału będą mogli korzystać z profesjonalnej opieki lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, psychoterapeutów oraz psychologów. W trakcie pobytu pacjenta na oddziale przeprowadzona będzie diagnoza oraz tworzony będzie indywidualny program terapeutyczny.

Oddział będzie przyjmował w trybie planowanym pacjentów od 15 do 18 roku życia, osoby pełnoletnie będą mogły być tutaj leczone tylko wówczas, gdy będą uczniami dziennej szkoły i będą posiadały ważną legitymację szkolną. Podczas hospitalizacji pacjenci będą mieli możliwość realizowania obowiązku szkolnego.

Szpital Rehabilitacyjny Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A., działający  przy ul. Sue Ryder 1 w Konstancinie- Jeziorna, to specjalistyczna placówka lecząca pacjentów z całego kraju, a także z zagranicy. Oferuje między innymi rehabilitację kardiologiczną oraz neurologiczną.

Uzdrowisko obejmuje także Hotel Uzdrowiskowy Konstancja, Eva Park Life& SPA oraz Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom, Zakład Przyrodoleczniczy.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. oferuje diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorób układu krążenia, układu nerwowego, układu oddechowego i narządu ruchu, wiele zabiegów leczniczych, m.in. kinezyterapię, magnetoterapię, kąpiele solankowe i perełkowe, krioterapię i wiele innych, a także leczenie ambulatoryjne prowadzone przez lekarzy specjalistów z wykorzystaniem badań diagnostycznych (echo serca, Holter, badania laboratoryjne itp.).

Świadczenia są zarówno komercyjne jak i oferowane w ramach NFZ.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój zostało sprywatyzowane w roku 2011. Nowy właściciel, którym został fundusz Uzdrowiska Polskie, zapłacił Skarbowi Państwa 75 mln złotych. Specjalny fundusz powołały Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. (kierujące uzdrowiskiem w Nałęczowie) oraz Bank Polskiej Spółdzielczości, który sfinansował zakup. Zapisy umowy narzuciły nowemu właścicielowi obowiązek nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 15 mln złotych. Warunek ten został spełniony, ponieważ spółka nie tylko wybudowała Centrum Hydroterapii, lecz także  wyremontowała Biały Dom i rozbudowała szpital neurologiczny przy Sue Ryder.