Konstancin: nowe usługi w Centrum Rehabilitacji

0
932

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji z Konstancina oferuje nowe usługi przeznaczone dla pacjentów z niedowładem spastycznym kończyny lub kończyn górnych. Placówka oferuje takim osobom intensywny program terapii ręki podczas innowacyjnych turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy są komercyjne.

Pacjenci w ramach stosowanego intensywnego programu terapii ręki mogą uczestniczyć w rehabilitacji umożliwiającej po raz pierwszy samodzielne ćwiczenia funkcji ręki z realnym chwytaniem i puszczaniem przedmiotów.

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji jest ośrodkiem wyspecjalizowanym w leczeniu schorzeń narządu ruchu oraz w rehabilitacji neurologicznej. Prowadzi szpital wielospecjalistyczny z oddziałami ortopedii i chirurgii kręgosłupa, oddziałem rehabilitacyjnym oraz oddziałem rehabilitacji neurologicznej, a także przychodnię rehabilitacyjną z poradniami: rehabilitacji medycznej, ortopedyczną, neurologiczną oraz przychodnię krioterapii ogólnoustrojowej.

W ośrodku wykonać można badania MRI, RTG, USG, densytometryczne. Usługi medyczne świadczone są w ramach NFZ oraz komercyjnie. Kontrakt na rok 2014 ma wartość około 44 mln zł i dotyczy głównie rehabilitacji leczniczej, ale także leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ponad 900 tys. zł jest przeznaczone na leczenie uzdrowiskowe.

Na terenie ośrodka znajduje się także Kompleks Rekreacji i Odnowy Biologicznej z pływalnią, kortem tenisowym, jaskinią solno-jodową. Skorzystać można także z usług fryzjerskich i kosmetycznych.

CKR posiada pięć filii, cztery przychodnie rehabilitacyjne działają w Warszawie, oprócz najnowszej zlokalizowanej przy ulicy Surowieckiego pozostałe to: Przychodnia Rehabilitacyjna Warszawa Śródmieście, Zakład Rehabilitacyjny Warszawa Praga Południe – Majdańska Team oraz Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna Warszawa Ursynów przy Alei KEN. Jedna z filii działa we Wrocławiu. CKR kieruje Jerzy Karwowski.