Konstancin: sympozjum naukowe CKR

0
897


Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie organizuje sympozjum naukowe. Przedsięwzięcie odbędzie się 22 listopada 2013 roku i skierowane jest do lekarzy, fizjoterapeutów oraz kadry zarządzającej ośrodkami zdrowia.

Tematyka sympozjum będzie obejmować: wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji osób z chorobami kręgosłupa oraz aspekty kliniczne badań przy użyciu rezonansu magnetycznego. W trakcie sympozjum odbędzie się także jubileusz  50-lecia pracy w zawodzie lekarza oraz 60-lecia pracy w ochronie zdrowia prof. dr hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego.

Patronami honorowymi sympozjum są: Pracodawcy RP oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, natomiast partnerami: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji oraz stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie jest ośrodkiem wyspecjalizowanym w leczeniu schorzeń narządu ruchu oraz w rehabilitacji neurologicznej.

W ramach CKR funkcjonuje szpital wielospecjalistyczny złożony z oddziału rehabilitacyjnego, oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz oddziału ortopedii i chirurgii kręgosłupa, w którym wykonywane są m.in. endoprotezoplastyki stawów oraz małoinwazyjne operacje kręgosłupa (takie jak endoskopowe usunięcie jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa metodą Endospine czy przezskórne usunięcie dysku lędźwiowego – nukleoplastyka technologią Coblation).

Ośrodek w Konstancinie prowadzi także przychodnię rehabilitacyjną oraz przychodnię krioterapii ogólnoustrojowej. Dysponuje pracownią diagnostyki obrazowej, gdzie wykonywane są badania USG, RTG, densytometryczne oraz MRI. CKR posiada cztery filie – trzy przychodnie rehabilitacyjne w Warszawie i jedną we Wrocławiu.

CKR posiada Certyfikat ISO 9001:2008 oraz Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. Oprócz działalność medycznej CKR prowadzi działalność naukową, której istotnym elementem są organizowane co roku sympozja naukowe skierowane do środowiska medycznego. Tegoroczne sympozjum jest szóstym z kolei.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 listopada 2013 roku.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie:
http://ckr.pl/o-nas/sympozja-naukowe/2013-2/