Konsultacje w sprawie nowych rozporządzeń

0
890

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło proces konsultacyjny dotyczący rozporządzeń do ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia. Wszystkich rozporządzeń będzie jedenaście. Do konsultacji przekazano pierwsze trzy.

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz usługobiorców.
Link do projektu rozporządzenia : http://cml.kpp.org.pl/akty_prawne/?act=3585

Kolejny projekt dotyczy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów telefonicznych umożliwiających świadczeniobiorcom umawianie się na wizyty, możliwości monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.
Link do projektu rozporządzenia :http://cml.kpp.org.pl/akty_prawne/?act=3586

Trzeci projekt to projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej.
Link do projektu rozporządzenia : http://cml.kpp.org.pl/akty_prawne/?act=3587

Konsultacje potrwają do 20 lutego 2012 roku. Do tego dnia można zgłaszać uwagi dotyczące nowych przepisów.